کارمزد معاملات

دانشکده بورس و ارز – فرابورس سرمایه گذار برای انجام معاملات در فرابورس کارمزدهای زیر…
دستور خرید یا فروش

دستور خرید یا فروش سهامدار پس از دریافت کد سهامداری امکان معامله  در فرابورس را پیدا…