بازار اول چیست؟

بازار اول در بورس تهران و فرابورس برای ایجاد تفکیک بین شرکت ها و اوراق…
وارن بافت به زبان ریاضی

برای سالیان دور ، سرمایه‌گذاران بسیاربی در تمام جهان سعی کرده‌اند تا روش سرمایه‌گذاری وارن…