آموزش کارآفرینی

      عنوان ویدئو :آموزش کارآفرینی زمان تقریبی :  03.30 دقیقه  حجم : ۳٫۴۹ …
مدیریت استرس

      عنوان ویدئو : مدیریت استرس زمان تقریبی :  02:30  دقیقه  حجم :…