Spread چیست؟

دانشکده آموز بازار فارکس ، آیا می دانید speard چیست؟
متغیرهای اقتصادی

امروزه اقلب اخباری در مورد شاخص اقتصادی میشنویم ولی نمیدانیم که این شاخص ها در…