واجب تر از نان شب

بازگشایی سهم سهم:برخی از دوستان سوالی را مطرح نموده اند مبنی بر اینکه “وقتی نمادی…
متضاد عمل کنید

روانشناسی بازار سهام یکی از روش‌های موفقیت در بازار سهام است.اگر در سال‌های اخیر نام ثروتمندان…
وارن بافت به زبان ریاضی

برای سالیان دور ، سرمایه‌گذاران بسیاربی در تمام جهان سعی کرده‌اند تا روش سرمایه‌گذاری وارن…