سبد گردانی چیست؟

«سبدگردانی»، همانطور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است…
Joe RossTrading Manual

CD 1,2,3,4,5,6,7,8 The following situation happens quite often to many traders. Look it over and…