fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

آموزش الگو های هارمونیک با پویا قنبری

الگو های هارمونیک

الگو های هارمونیک

آموزش الگو های هارمونیک با پویا قنبری

الگو های قیمتی هارمونیک

الگو های جدید فیبوناچی به مانند الگو های کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می ایند. این الگو های به مانند الگو های کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند.

تشخیص این الگو ها مقداری از تشخیص الگو های قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر ، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگو ها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج اخر اماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگو ها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.

دانلود الگو های هارمونیک با لینک مستقیم

دانلود قسمت اول آموزش الگو های هارمونیک /۱۲۶ مگابایت

دانلود قسمت دوم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۶۳ مگابایت

دانلود قسمت سوم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۵۹ مگابایت

دانلود قسمت چهارم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۱۳ مگابایت

دانلود قسمت پنجم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۸۶ مگابایت

دانلود قسمت ششم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۱۶ مگابایت

دانلود قسمت هفتم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۱۴ مگابایت

دانلود قسمت هشتم آموزش الگوهای هارمونیک /۹۴ مگابایت

دانلود قسمت نهم آموزش الگوهای هارمونیک /۹۶ مگابایت

دانلود قسمت دهم آموزش الگوهای هارمونیک /۸۱ مگابایت

دانلود قسمت یازدهم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۸۳ مگابایت

دانلود قسمت دوازدهم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۷۸ مگابایت

دانلود قسمت سیزدهم آموزش الگوهای هارمونیک /۱۰۰ مگابایت

دانلود قسمت چهاردهم آموزش الگو های هارمونیک /۱۴۶ مگابایت

 

expert rebate