logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی )

آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی )
آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی )

آموزش صکوک (اوراق قرضه اسلامی) تعریف صکوک ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایهٔ یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. اوراق اجاره […]

 آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی )

آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی )

آموزش صکوک (اوراق قرضه اسلامی)

تعریف صکوک

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایهٔ یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

اوراق اجاره

اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می شود، و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می شود. اوراق اجـاره یک ابزار سرمایه گذاری جدید و اسلامی است که همانند اوراق مشارکت، بازدهـی مشخص و مطمئـن را نصیب سرمایـه گذاران می کند، بنابراین ریسک این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار کمتر است. افرادی که پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره که در بورس داد و ستـد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت نموده و هر زمان که به پول نیاز داشتند نیز این اوراق را ازطریق بورس، به سایـر متقاضیان بفروشنـد. امروزه حجم بسیار زیادی اوراق اجاره در بازارهای مالی دنیا خرید و فروش می شود. دانلود قسمت اول آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی ) به زبان فارسی با فرمت flv ( فرمت ویدئویی ) /63 مگابایت دانلود قسمت دوم آموزش صکوک ( اوراق قرضه اسلامی ) به زبان فارسی با فرمت flv ( فرمت ویدئویی ) /50 مگابایت