logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

جلسه سوم – آموزش اصطلاحات بازار سرمایه

جلسه سوم – آموزش اصطلاحات بازار سرمایه
جلسه سوم – آموزش اصطلاحات بازار سرمایه

● نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟ نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شركت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می*نامند. اگر نسب P/E یك شركت بیشتر از شركت دیگر باشد، نشان*دهنده این است كه بازار نسبت به درآمد سهام شركت در آینده خوش*بین است. ● نسبت نقدی (Cash Ratio) چیست؟ نسبت […]

● نسبت قیمت به درآمد (P/E)u3 چیست؟
نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شركت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت P/E) می*نامند. اگر نسب P/E یك شركت بیشتر از شركت دیگر باشد، نشان*دهنده این است كه بازار نسبت به درآمد سهام شركت در آینده خوش*بین است.
● نسبت نقدی (Cash Ratio) چیست؟
نسبت حجم نقدینگی و اوراق بهادار قابل فروش به تعهدات جاری شركت را نسبت نقدی می*گویند. این نسبت نشان میدهد كه شركت حداكثر تا چه زمانی می*تواند بدهی*های خود را تسویه كند.
● تحلیل فنی (Technical tahlil) چیست؟
روشی برای پیش*بینی نوسان*های قیمت یك سهم برپایه مطالعه نمودارها یا جداول قیمت است، با فرض اینكه تغییرات قیمت سهام یك امر تكراری است و حركت سرمایه*گذاران پیرو یك الگوی روانی خاص است. پس آن چه درگذشته اتفاق افتاده، در آینده نیز تكرار خواهد شد. تحلیلگر فنی، كاری به قوت و ضعف بنیادی شركت ندارد، بلكه بر روی رفتار سرمایه*گذاران و قیمت سهم در گذشته و آینده مطالعه می*كند.
● نمودار تغییرات قیمت (Price chart) چیست؟
به طور معمول، تغییرات قیمت یك دسته از سهام را بر روی یك نمودار رسم می*كنند، به این امید كه بتوانند تغییرات قیمت آن را در آینده پیش*بینی كنند. این نمودارها در زمینه پیش*بینی* تغییر قیمت سهام، اوراق قرضه و برگه*های اختیار خرید و فروش سهم رسم می*شوند.
● بازار راكد (Bear Market) چگونه بازاری است؟
جو بدبینی حاكم بر بازار اوراق بهادار و وضعیتی كه مردم باور دارند، بازار سیر نزولی خواهد داشت. در این بازار همه فروشنده هستند و قیمت*ها نیز به شدت كاهش می*یابد. 106
● بازار پررونق (Bull Market) چگونه بازاری است؟
به عكس بازار راكد، در این حالت مردم به آینده بازار خوش*بین هستند و قیمت اوراق بهادار نیز در اثر هجوم مردم برای خرید رو به صعود است.
● افزایش ناگهانی قیمت سهام چگونه است؟
افزایش ناگهانی قیمت سهام در پی یك دوره ركود یا كاهش قیمت سهام رخ می*دهد.
● روش دادوستد یك روزه اوراق بهادار (Day Trading) چگونه است؟
در این روش، سرمایه گذار سهام مورد نظر خود را در طول یك روز خریداری می*كند و بار دیگر آن را به فروش می*رساند تا به این ترتیب از نوسان قیمت آن سود ببرد.