logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بازار سهام و اصول روان شناسی بازار – 1

بازار سهام و اصول روان شناسی بازار – 1
بازار سهام و اصول روان شناسی بازار – 1

دانشکده اموزش بورس و ارز – بازار سهام: بازار سهام ملغمه ای از ترس و احساسات مختلف, شایعات متفاوت و تصمیمات افراد با ذهنیات متفاوت است و در این بازار به ظاهر سهام معامله می شود اما واقعیت این است که احساس معامله می شود. داشتن دانش مالی به تنهایی نمی تواند کمک کننده برای […]

s2

دانشکده اموزش بورس و ارز -

بازار سهام: بازار سهام ملغمه ای از ترس و احساسات مختلف, شایعات متفاوت و تصمیمات افراد با ذهنیات متفاوت است

و در این بازار به ظاهر سهام معامله می شود اما واقعیت این است که احساس معامله می شود.

داشتن دانش مالی به تنهایی نمی تواند کمک کننده برای چنین بازاری باشد

زیرا این احساسات و افکار جایی در مباحث مالی دانشگاهی ندارد.

از این رو روان شناسی بازار مهم ترین اصل در بازار سهام است

و کسانی که بتواند بر عواطف و احساسات خود مسلط باشند و آنها را مدیریت کنند با کسب دانش مالی می تواند از افراد موفق دربازار سهام باشند.

سعی کنید بعد از کسب دانش مالی  اصول روانشناسی بازار سهام را فراگیرید و موارد آن را بارها تمرین کنید.

معامله گران بدلیل محدودیت های ادراکی , احساسات و فقدان دانش کافی

بارها و بارها زیان می کنند و در آخر با نگاه بدبینانه از بازار خارج می شوند.

به عبارتی انتخاب معامله گران براساس منابع شهودی صورت می گیرد و این انتخاب 100 درصد احساسی است و

نتیجه انتخاب احساسی چیزی جز پشیمانی نیست.