logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه سوم)

آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه سوم)
آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه سوم)

آموزش الگو های شمعی ژاپنی (جلسه 3) الگوی شهاب سنگ (یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب shooting star   الگوی شهاب سنگ( یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب-shooting star) همان طور که می دانیم یک شهاب سنگ از بالا به پایین می اید…. الگوی شهاب سنگ نیز در انتهای روند صعودی بوده و اخطاری است برای […]

آموزش الگو های شمعی ژاپنی (جلسه 3)

0936 الگوی شهاب سنگ (یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب shooting star   الگوی شهاب سنگ( یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب-shooting star) همان طور که می دانیم یک شهاب سنگ از بالا به پایین می اید.... الگوی شهاب سنگ نیز در انتهای روند صعودی بوده و اخطاری است برای نزولی شدن روند.... شرایط این الگو..... 1- در انتهای روند صعودی باشد 2- سایه شمع دو برابر بدنه شمع باشد 3- شمع بعدی پایین تر از shooting star باشد.. قانون شماره 4- الگوی شهاب سنگ.... اخطاری برای نزول است. 0936 الگوی مامور عدام(مرد دار اویز- Hanging man)... این الگو نشان می دهد که خریدار به دار اویخته می شود و قیمت نزول می کند... شرایط این الگو.... 1- در انتهای یک روند صعودی است. 2- سایه شمع دو برابر بدنه باشد 3- شمع بعدی نزولی باشد.. قانون شماره 5- الگوی مرد حلقه اویر اخطاری برای نزول در الگوی صعودی است.

09367

09368