logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بازار اول چیست؟

بازار اول چیست؟
بازار اول چیست؟

بازار اول در بورس تهران و فرابورس برای ایجاد تفکیک بین شرکت ها و اوراق بهادار،از نظر شرایط ورود و مقررات مربوط به معاملات، چند بازار مشخص شده که،هر یک از شرکت ها در یکی از این بازارها قرار می گیرند.   نوع شرکت ها و اوراق بهاداری که در هر یک از این بازارها معامله […]

بازار اول

بازار اول

در بورس تهران و فرابورس برای ایجاد تفکیک بین شرکت ها و اوراق بهادار،از نظر شرایط ورود و مقررات مربوط به معاملات،

چند بازار مشخص شده که،هر یک از شرکت ها در یکی از این بازارها قرار می گیرند.

  نوع شرکت ها و اوراق بهاداری که در هر یک از این بازارها معامله می شوند، متفاوت است و شرکت های مختلف بر اساس شرایطی که داشته باشند می توانند در یکی از این بازارها ثبت شوند. همچنین در بعضی موارد الزامات لیست شدن و نیز مقررات مربوط به هر یک از این بازارها متفاوت است. مشخصات و ویژگی های هر یک از این بازارها در آیین نامه معاملات بورس تهران و آیین نامه معاملات فرابورس ایران ذکر شده است که می توانید از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار آنها را دریافت نمایید.