logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

برات یا این که حواله چیست؟

برات یا این که حواله چیست؟
برات یا این که حواله چیست؟

برات یا این که حواله چیست؟ برات ( draft ) یک مدرک تجاری است که بر پایه ی آن شخصی از شخص دیگر میخواهد که پولی را در وجه یا این که حواله‌کرد یک شخص معلوم یا این که فرد ثالث در حین معلوم ( آتی ) بپردازد . به‌عبارت‌دیگر نوشته‌ای است که از سوی […]

برات یا این که حواله چیست؟

برات ( draft ) یک مدرک تجاری است که بر پایه ی آن شخصی از شخص دیگر میخواهد که پولی را در وجه یا این که حواله‌کرد یک
شخص معلوم یا این که فرد ثالث در حین معلوم ( آتی ) بپردازد . به‌عبارت‌دیگر نوشته‌ای است که از سوی طلبکار برای فرد بدهکار
صادر می‌شود و فرد بدهکار در شکل تأیید آن با مسئولیت می گردد که وجه برات را در سررسید مشخص به طلبکار یا این که فرد
مشخص و معلوم پرداخت کند . در برات معمولاً سه نفر حضور دارا هستند .
 
• هر که برات را صادر می‌نماید ; برات نویس , برات‌کش , مُحیل , صادرکننده
• هر که ملزم به پرداخت برات است ; برات‌گیر , محال‌علیه
• هر کس مبلغ برات در وجه وی پرداخت می‌گردد ; دارای برات , محتال یا این که محال له
 
ماده ۲۳ الی ۳۰۴ ضابطه تجارت مرتبط با برات یا این که حواله است که از مهم ترین ورقه ها تجاری و از وسایل کلیدی پرداخت و
کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می رود .
برات یا این که حواله چیست؟
تاریخچه برات
ازآنجایی‌که سیستم خزانه و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران باستان پیشینه‌ای طولانی دارااست , اشکال سندهای تجاری من جمله برات هم از چنان پیشینه‌ای برخوردار‌است . به حیث عده‌ای واژه و کلمه برات ریشه در پارسی دوچندان قدیمی داراست و همان‌طور که از اسم آن پیداست یعنی «برای تو» و به عبارتی حواله است . کلمه و واژه برات را برگرفته از کلمه عربی «براءه» در معنای بری الذمه شدن از دِین که در منابع عربی کاربرد دارااست هم میدانند .
منشأ بروز حواله برای انتقال طلب بوده‌ است . به‌این‌ترتیب که هنگامی فردی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده بود , با انتقال طلب خویش به فردی دیگر قابلیت و امکان یک خرید و فروش نسیه را برای خویش آماده می‌کرده و بدین‌ ترتیب منجر صرفه‌جویی در یک نوبت جابجایی پول می‌شده‌ است , یا این که فرد برای پرهیز از خطرها حمل‌ونقل پول در سفرهای طولانی پول خویش را به فرد دیگری پرداخته و به عبارتی مبلغ را از همکار یا این که دوست آن فرد در شهر مقصد اخذ می‌کرده‌ است ; ولی امروزه با دگرگون سازی در روش‌های جابجایی پول , هدف ها صادر شدن برات هم عوض شده و صادر شدن برات لزوماً به معنای انتقال طلب نمی‌باشد .
برات یا این که حواله چیست؟
وضعیت شکلی برات در ضابطه تجارت
بر طبق ماده ۲۳۳ ضابطه تجارت , قوانینی که بایستی در صورت ظاهری حواله در هنگام صادر شدن آن رعایت شود به‌صورت تحت است :
۱ . قید واژه « برات» بر روی مدرک ; جهت تفکیک و تشخیص آن از گونه های اوراق شبیه مانند محاسبه و سفته .
۲ . مورخ تحریر روز ماه سال ; مورخ بایستی با تمام حروف متن شود ; چون قابلیت و امکان تغییر تحول داراست .
۳ . اسم برات‌گیر ; یعنی اسم فرد واقعی یا این که حقوقی که وجه برات را بایستی پرداخت نماید , تثبیت گردد .
۴ . مبلغ برات ; طبق عرف , تثبیت مبلغ به عدد و حروف الزامی است و درصورتی‌که دو مبلغ وجود داشته باشد , مبلغ کم‌تر حیث میشود .
۵ . مورخ پرداخت ( سررسید برات ) ; برای برات ۴ دسته مورخ پرداخت نام برده شده‌است :
• به رؤیت یا این که به دیدار ; پرداخت برات به وسیله برات‌گیر به‌محض رؤیت آن کاسه ۲۴ ساعت . • به وعده از مورخ صادر شدن برات ; نشان‌دهنده اهمیت مورخ صادر شدن برات است . • به وعده از مورخ رؤیت ; مثلاً پیاله دو ماه از مورخ رؤیت برات . • موکول به تاریخی معلوم ; برات دارنده مورخ پرداخت باشد .
  برات یا این که حواله چیست؟  
۶ . محل پرداخت وجه برات ; از جمله این که محل اقامت محال‌علیه باشد یا این که محل دیگر .
۷ . اسم دارای برات ; یعنی فردی که برات در وجه وی بایستی پرداخت شود .
• فرد مشخص و معلوم ; ذکر اسم و اسم خانوادگی دارای برات الزامی است . • حواله‌کرد ; فرد مشخص به‌عنوان دارای برات قادر است وجه آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید .
۸ . شماره ورژن ; درصورتی‌که برات در نسخه ها متفاوت صادر شود .
برات دارنده سه مورخ است . مورخ صادر شدن برات , مورخ پذیرش به وسیله برات‌گیر و مورخ سررسید پرداخت وجه برات .
  برات یا این که حواله چیست؟   برات یا این که حواله چیست؟
قابل ذکر است که درصورتی که این وضعیت رعایت نگردد , مدرک برات یا این که حواله نوعی گواهی غیرتجاری به حساب می آید ; یعنی وصف و کارکرد تجاری بودن خویش را ازدست‌داده و صورت صوری به خویش میگیرد .
ظهرنویسی یا این که پشت نویسی چیست؟ احتمالا فرد ثالث به‌عنوان دارنده‌ این گواهی و طلبکار وجه , مدرک را به دیگری واگذار نماید و آن دیگری به فرد دیگر و به همین ترتیب مدرک یک سری دست منتقل شود که در‌این‌حالت‌ آن شخصی که گواهی در غایت در اختیار وی قراردارد دارنده‌ پایانی به حساب میآید و کلیه‌ افراد قبلی از او به‌جز فرد صادرکننده و فرد برات‌گیر , ظهر نویس میباشند ( کسانی که پشت گواهی را امضا کرده‌اند تا دست‌به‌دست منتقل شود ) .
پذیرش برات یا این که عدم پذیرش ( نکول ) هنگامی چنین سندی در زمینه‌های تجاری به فعالیت می رود , نخست بایستی بوسیله فردی صادر شود . این فرد به عبارتی برات‌دهنده است . صادر شدن برات بوسیله این فرد نیز میتواند با امضا و نیز میتواند با مهر روی خویش برگه‌ی گواهی برات باشد . مرحله‌ی بعدی مرحله‌ی پذیرش برات است که به وسیله فرد برات‌گیر پذیرش میگردد . پذیرش برات هم همانند صادر شدن آن میتواند نیز با مهر و نیز با امضا روی خویش برگه‌ی برات باشد . پذیرش برات بوسیله این فرد تحمیلی نمی باشد , چه بسا در‌حالتی که به فرد صادرکننده‌ برات بدهکار باشد ; ولی در حالتی که پذیرش کرد مکلف به پرداخت است و نمی‌تواند از تعهد خویش امتناع نماید . چه بسا چنانچه به فرد صادرکننده بدهکار نباشد . امکان دارد درباره ی مدرک برات با اصطلاحی به عنوان «نُکول» مواجه شویم . نکول عبارت است از این که فرد برات‌گیر , برات و تأدیه‌ی وجه آن را پذیرش نکند و بگوید اینجانب چنین براتی را پذیرش نمیکنم .
در سوی چنین اثری اعتراض‌نامه‌ی نکولی صادر می شود و قبولی فرد دیگری به‌عنوان فرد ثالث روی این اعتراض‌نامه امضا میگردد . فرد ثالث هم صرفا پرداخت مدرک را به اسم صادرکننده بر عهده میگیرد و بعداز پرداخت وجه مدرک , حق بازگشت به صادرکننده را داراست . برای صادر شدن اوراق تجاری , پولی به عنوان مالیات دریافت میشود که در باب برات هم چنین است . به نسبت مبلغ وجه مقرر در برات , مالیات و حق تمبر دریافت می گردد . چاپ و دردست عموم قرار دریافت کردن گواهی تجاری برات وظیفه‌ی وزارت اقتصاد و میزان دارایی است و موقعیت ابطال و دریافت تمبر را مشخص و معلوم می نماید .
  برات یا این که حواله چیست؟  
مزایا و معایب برات یا این که حواله عدم نیاز به جابه‌جایی بدون واسطه پول , ارتقاء امنیت در معامله‌ها , راحتی در مبادله و انبارش آسوده , از مزایای برات محسوب میشود ; البته روشن نبودن سیستم حواله‌ها به جهت تصویب غیر قانونی آن در بعضا مورد ها و به‌وجود داخل شدن حواله‌های تقلبی و تکثیر حواله سوای حامی از معایب آن بشمار میرود . سیستم حواله‌ها بجهت مزیت‌هایی که داشتند در حین مورخ به اقتدار خویش باقی ماندند و در‌این دربین دستخوش تغییرهای جالبی شدند . هریک از ما دوچندان بیش‌تر از آنچه فکرش را میکنیم با حواله‌ها در رابطه هستیم . ممکن است در چشم اولیه این‌طور به حیث نرسد ; البته در معاملات بورس هم عمل با حواله‌ ها به شمار می رود . در‌حالتی که نگاهی به مراحل عمل در بورس بیندازیم فهم آن راحت‌تر میگردد . به هنگام عرضه نخستین , افراد حقیقی و واقعی و حقوقی مبلغ مشخصی را پرداخت کرده و برعلیه آن سندی اخذ می نمایند . این مدرک که نشان‌دهنده مالکیت آنها بر تعداد مشخصی از سهام یک کمپانی است , در بازار ثانویه به‌عنوان یک حواله بدهی , قابل خرید و فروش خواهد بود . اما در‌این حواله‌ها قیمت مدرک شناور است ; یعنی سهامی که مثلاً روز جاری ۱۰ هزار تومان بها دارااست , امکان دارد فردا ۲۰ هزار یا این که ۵ هزار تومان بها داشته باشد ; البته بازهم در شمار حواله‌ ها قرار می گیرد .
کلام پایان در غایت می‌توان خاطرنشان کرد اشخاص میتوانند با به کارگیری از سندها تجاری محاسبه , سفته و برات به تجارت بپردازند . مدرک تجاری ارزیابی در صدر برای پرداخت در طول اکنون مورداستفاده قرار می‌گرفت و برای پرداخت آتی از برات به کارگیری می‌کردند . به‌مرورزمان در کاربرد محاسبه تغییراتی پدید آمد و به کارگیری از آن در طول آتی هم رایج شد . به‌این‌ترتیب مقدار به کار گیری از برات کم شده و امروزه اشخاص ترجیح می دهند در فعالیت‌های تجاری خویش به‌جای برات از تحلیل به کار گیری کنند .
  ویددراو