logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

اصولی برای بررسی انرژی بازار

اصولی برای بررسی انرژی بازار
اصولی برای بررسی انرژی بازار

1- انرژی همواره در مسیر کمترین مقاومت جریان می یابد هنگامی که یک رودخانه به پایین می رود، حرکت آن توسط مسیر کمترین مقاومت تعیین می شود. جاذبه زمین هنگام عبور از اطراف صخره ها و انحنا ها در مسیر رودخانه به آن انرژی می دهد. بازار سهام نیز مانند یک رودخانه است، با جریان […]

بررسی انرژی بازار

1- انرژی همواره در مسیر کمترین مقاومت جریان می یابد

هنگامی که یک رودخانه به پایین می رود، حرکت آن توسط مسیر کمترین مقاومت تعیین می شود. جاذبه زمین هنگام عبور از اطراف صخره ها و انحنا ها در مسیر رودخانه به آن انرژی می دهد.

بازار سهام نیز مانند یک رودخانه است، با جریان یافتن در هر دقیقه معاملاتی، در مسیر کمترین مقاومت قرار می گیرد. نه تنها بازار بلکه شما ، من و هر چیزی در طبیعت بدین گونه است. این بخشی از ذات طبیعت است. شما این جمله را در این زمان می خوانید زیرا شما در مسیر کمترین مقاومت هستید وقتی که تمام عوامل مدیریت زمان را سنجیده اید. در یک بازار، شما از یک معامله زیانده زمانی خارج می شوید که درد یک دلار ضرر بیشتر ، بزرگتر از درد گفتن اینکه در یک معامله اشتباه قرار دارید باشد. اینبار نیز مسیر کمترین مقاومت برنده شد.

2- مسیر کمترین مقاومت توسط ساختارهای زیرین و معمولا غیرقابل مشاهده تعیین می شود.

حرکت یک رودخانه، چه جریانی آرام از یک دامنه داشته باشد یا اینکه بسیار تند باشد، بسته به ساختار زیرین مسیر رود دارد. اگر مسیر رود عریض و عمیق باشد، رودخانه جریانی آرام خواهد داشت. اگر مسیر رودخانه باریک و کم عمق باشد، جریان رودخانه تند می شود. رفتار رودخانه دقیقا با بررسی ساختار زیرین رودخانه قابل پیش بینی است.

فرض کنید که اکنون نیاز به بلند شدن و رفتن به حمام دارید. احتمالا از یک یا چند درب عبور خواهید کرد. چرا مستقیم از دیوار به حمام نمی روید؟ زیرا مدتها قبل یادگرفته اید که وقتی که به دیوار می خورید زخمی می شوید. با قدم زدن به سمت حمام، شما احتمالا آگاه نیستید که چطور حرکت شما توسط معماری که محل های درب ها را طراحی کرده و یا توسط سازنده که موقعیت این درب ها را مشخص کرده است تعیین شده است. معمار و سازنده به اتاق های شما ساختار زیرین را اعطا می کنند.

به همین صورت، ساختار زیرین زندگی شما توسط روش شما برای معامله کردن مشخص می شود. خواه از این ساختار آگاه باشید یا خیر، حرکت شما و واکنش شما را به  هر حرکت بازار مشخص می کند. بسیاری از معامله گرانی که رفتارهای معاملاتی خود را تکرار می کنند ضرر می کنند. آنها احساس بی قدرتی و خستگی می کنند. آنها در سمینارها شرکت می کنند، کتاب می خوانند و با روانشناسان بازار جلسه های خصوصی برگزار می کنند و سپس مجددا خود را در همان مسیر همراه با ضرر قبلی می بینند. اگر این موضوع برای شما اتفاق افتاد، به سادگی یعنی شما ساختار زیرین خود را تغییر نداده اید.

اگر شما تنها تغییرات سطحی بدهید، هیچ چیزی در واقع تغییر نمی کند. زمانی ساختار زیرین شما با بازار همتراز شود، برنده شدن می شود مسیر کمترین مقاومت.

A2

به عنوان یک معامله گر ، شما خواهید دانست که چه زمانی بر خلاف مسیر کمترین مقاومت در حال حرکت هستید. تنش و نگرانی به سرعت در بدن و ذهن شما پدیدار می شود. اگر شما نگران معامله کردن باشید، شما شناور بر آب در مسیر رودخانه حرکت نمی کند. هنگامی که شما یادگرفتید تا ساختار زیرین بازار را تعیین کنید، می توانید با آسودگی با حرکت بازار همراه باشید و و مانند یک پروانه حرکت کنید و مانند یک زنبور نیش بزنید.

3- ساختار زیرین نادیده بازار همیشه می تواند کشف شود و می تواند تغییر یابد.

بیشتر معامله گران به نظر می رسد که سعی در تغییر مسیر بازار یا رودخانه توسط بیل دستی دارند. این کار غیر ممکن است. با این حال، اگر به مسیر رودخانه برگردند، می تواند مسیر کل رودخانه را با جابه جا کردن چند سنگ کلا تغییر دهند تا آب در مسیر دیگری جریان یابد. بعضی اوقات، یک تغییر جزئیی در علت می تواند یک تغییر بسیار بزرگ در نتیجه ایجاد کند. این احتمال توسط فیزیک نیوتنی/اقلیدسی بیان نشده است.

شما می تواند جهت جریان زندگی و معاملات خود را تغییر دهید. برای انجام اینکار به سادگی و همیشگی، شما می بایست با ساختار زیرین کار کنید تا رفتار یا حرکتی که در نتیجه ی ساختار زیرین ایجاد می شود تغییر یابد.

هنگامی که یک ساختار متفاوت و جدید در معاملات شما قرار داده شد، نیروی  کلی معاملاتی شما، مانند یک رودخانه جاری، شتاب می گیرد و به شما در گرفتن نتیجه کمک می کند.

جان مطلبی که از این سه اصول استخراج می شود این است که: شما می توانید ساختار زیرین را بشناسید،  که این ساختار بر معاملات شما حکمرانی می کند و می توانید آن را تغییر دهید تا بتوانید آنچیزی را که از بازار می خواهید به شما بدهد.

برای اینکه بتوانید ساختار زیرین را شناسایی کنید، احتیاج به بررسی دقیق تری از زیرساختارهای ساختار داریم که در ادامه به آن می پردازیم...