fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

توقف معاملات وبستن بازار


2013-09-23 163027

این گزارش که بر اساس اقدامات صورت گرفته از سال ۲۰۰۱ تهیه شده است اساساً موارد زیر را توصیف میکند:

بخش ۱- مقدمه

بخش ۲ انواع وقفه های معاملاتی

۲-۱ وقفه های معاملاتی صلاحدیدی

۲-۲ انتشار اطلاعات

۲-۳ تقلب و دست کاری

۲-۴ قصور ناشر در رعایت استاندارد ها و الزامات افشا

۲-۵ بستن بازار

۲-۶ وقفه های معاملاتی خودکار

۲-۷ محدودیت های قیمتی

۲-۸ توقف بازار

بخش ۳- نهاد های مجاز برای اعمال وقفه های معاملاتی

۳-۱ کلیات

۳-۲ بازارها

۳-۳ مقامات ناظر

بخش ۴- موضوعات مرتبط با اوراق بهادار پذیرش شده در چند بورس و اوراق مشتقه

۴-۱ مقدمه

۴-۲ اوراق بهادار پذیرش شده در چند بورس و در یک حوزه قانونی

۴-۳ بازار های فرامرزی

بخش ۵- ادبیات تحقیق

بخش ۶ – اطلاعات توقف معاملات

بخش ۷- به اشتراک گذاشتن اطلاعات و اطلاعات برقراری تماس

بخش ۸- نتیجه گیری و پیشنهادات

۸-۱ ارزیابی خطر های مربوط به تفاوت رویکرد های مقرراتی

۸-۲ فرایند ارتباطی کارا

۸-۳ بستن بازار

۸-۱-۱ امار تعداد توقف های معاملاتی گذارش شده توسط اعضای کمیته دائمی در امور مقررات بازارهای ثانویه

۸-۲-۲ سئوالات و پاسخ های دریافتی از دو عضو ارشد کمیته دائمی در امور مقررات بازار ثانویه

 پیشگفتار

توقف سهام و دیگر بازار های مالی و همچنین بستن بازار مساله ای است که تمام بورس ها با ان مواجه هستند. بورس ها از وقفه های معاملاتی به منظور شفافیت اطلاعاتی و بازگرداندن نظم به بازار در شرایط غیر عادی استفاده می کنند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بازار به خوبی با توقف معاملات اشنایی دارند. دریافت و انتشار اطلاعات با اهمیت شرکت ها و دسترسی یکسان سهامداران به این اطلاعات از اهداف اصلی توقف معاملات می باشد.

با فرامرزی شدن بورس ها و پذیرش اوراق بهادار شرکت ها در بازار های مالی سایر کشور ها دسترسی همزمان سهامداران به اطلاعات و اگاهی بازار ها از اخبار مالی این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیاز به هماهنگی خاصی دارد.

این کتاب، ترجمه گزارش کمیته فنی سازمان بین المللی کمیسیونهاي اوراق بهادار در خصوص روشهاي توقف معاملات و بستن بازار در بورسهاي عضو فدراسیون بین المللی بورسهاست.

  • عنوان مقاله : توقف معاملات وبستن بازار
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 80
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 1 مگابایت
  • لینک دانلود