logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توقف معاملات وبستن بازار

توقف معاملات وبستن بازار
توقف معاملات وبستن بازار

این گزارش که بر اساس اقدامات صورت گرفته از سال 2001 تهیه شده است اساساً موارد زیر را توصیف میکند: بخش 1- مقدمه بخش 2 انواع وقفه های معاملاتی 2-1 وقفه های معاملاتی صلاحدیدی 2-2 انتشار اطلاعات 2-3 تقلب و دست کاری 2-4 قصور ناشر در رعایت استاندارد ها و الزامات افشا 2-5 بستن بازار […]

2013-09-23 163027

این گزارش که بر اساس اقدامات صورت گرفته از سال 2001 تهیه شده است اساساً موارد زیر را توصیف میکند:

بخش 1- مقدمه

بخش 2 انواع وقفه های معاملاتی

2-1 وقفه های معاملاتی صلاحدیدی

2-2 انتشار اطلاعات

2-3 تقلب و دست کاری

2-4 قصور ناشر در رعایت استاندارد ها و الزامات افشا

2-5 بستن بازار

2-6 وقفه های معاملاتی خودکار

2-7 محدودیت های قیمتی

2-8 توقف بازار

بخش 3- نهاد های مجاز برای اعمال وقفه های معاملاتی

3-1 کلیات

3-2 بازارها

3-3 مقامات ناظر

بخش 4- موضوعات مرتبط با اوراق بهادار پذیرش شده در چند بورس و اوراق مشتقه

4-1 مقدمه

4-2 اوراق بهادار پذیرش شده در چند بورس و در یک حوزه قانونی

4-3 بازار های فرامرزی

بخش 5- ادبیات تحقیق

بخش 6 - اطلاعات توقف معاملات

بخش 7- به اشتراک گذاشتن اطلاعات و اطلاعات برقراری تماس

بخش 8- نتیجه گیری و پیشنهادات

8-1 ارزیابی خطر های مربوط به تفاوت رویکرد های مقرراتی

8-2 فرایند ارتباطی کارا

8-3 بستن بازار

8-1-1 امار تعداد توقف های معاملاتی گذارش شده توسط اعضای کمیته دائمی در امور مقررات بازارهای ثانویه

8-2-2 سئوالات و پاسخ های دریافتی از دو عضو ارشد کمیته دائمی در امور مقررات بازار ثانویه

 پیشگفتار

توقف سهام و دیگر بازار های مالی و همچنین بستن بازار مساله ای است که تمام بورس ها با ان مواجه هستند. بورس ها از وقفه های معاملاتی به منظور شفافیت اطلاعاتی و بازگرداندن نظم به بازار در شرایط غیر عادی استفاده می کنند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بازار به خوبی با توقف معاملات اشنایی دارند. دریافت و انتشار اطلاعات با اهمیت شرکت ها و دسترسی یکسان سهامداران به این اطلاعات از اهداف اصلی توقف معاملات می باشد.

با فرامرزی شدن بورس ها و پذیرش اوراق بهادار شرکت ها در بازار های مالی سایر کشور ها دسترسی همزمان سهامداران به اطلاعات و اگاهی بازار ها از اخبار مالی این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نیاز به هماهنگی خاصی دارد.

این کتاب، ترجمه گزارش کمیته فنی سازمان بین المللی کمیسیونهاي اوراق بهادار در خصوص روشهاي توقف معاملات و بستن بازار در بورسهاي عضو فدراسیون بین المللی بورسهاست.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : توقف معاملات وبستن بازار
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 80
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 1 مگابایت

لینک دانلود