logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تکنیکال مکملی برای بنیادی

تکنیکال مکملی برای بنیادی
تکنیکال مکملی برای بنیادی

نظر تکنیکالیست ها در مورد تحلیل بنیاین برخی از طرفداران تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی را صرفاً یکی از روش های تحلیل تکنیکی و در واقع زیر مجموعه آن می دانند . اینها معتقدند که تنها روش تحلیل بازار سرمایه، “تحلیل تکنیکی است”. برخی تحلیل گران تکنیکی روش بنیادی را عبث و بیهوده می دانند. این […]

نظر تکنیکالیست ها در مورد تحلیل بنیاین

برخی از طرفداران تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی را صرفاً یکی از روش های تحلیل تکنیکی و در واقع زیر مجموعه آن می دانند .

اینها معتقدند که تنها روش تحلیل بازار سرمایه، "تحلیل تکنیکی است".

برخی تحلیل گران تکنیکی روش بنیادی را عبث و بیهوده می دانند.

این اشخاص معتقدند که همه چیز سهام در نمودار(چارت) آن ظاهر می شود

و عامل دیگری برای تحلیل سهام لازم نیست.

نظر بنیادگرا ها در مورد تکنیکال

از آن سو تحلیل گران بنیادگرایی نیز وجود دارند که روش تکنیکی را به طور کامل مردود می شمارند.

این جمله معروف که "تا به حال هیچ چارتیست پولداری را ندیده ام" در بین بنیادگراهای متعصب کاملاً رایج است.

اما باید منصفانه و با دید علمی به قضیه نگاه کرد و گفت که این دو روش در واقع مکمل یکدیگر هستند و

در کنار هم تصویر روشن و شفافی از تحولات بازار سرمایه ارائه می دهند.

برای مثال:

تحلیل تکنیکال شرکت زیان ده توليد سموم‌ علف‌ كش با نماد "شسم" را به خاطر بیاورید و الگوی کاپ معروفش را که

بسیاری از چارتیست ها را به اشتباه انداخت و در آخر پس از 40 درصد صعود، به بازار پایه فرابورس سقوط کرد.

اما در بازی این نماد، کسانی که هم به تکنیکال اشراف داشتند و هم بنیادی، وارد نشدند.