logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تکنیک تصمیم گیری در بورس

تکنیک تصمیم گیری در بورس
تکنیک تصمیم گیری در بورس

 ADX/+DI/-DI: سه نماگر متفاوت هستند که هر 3 در سیستم تعیین روند سهم به نام   سیستم < حرکت جهت دار (Directional Movement)  مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولس ویلدر  تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI- بود امکان رشد قیمت  سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین‌تر از […]

تکنیک تصمیم گیری در بورس ADX/+DI/-DI: سه نماگر متفاوت هستند که هر 3 در سیستم تعیین روند سهم به نام   سیستم < حرکت جهت دار (Directional Movement)  مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولس ویلدر  تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI- بود امکان رشد قیمت  سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین‌تر از DI- بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد. طریقه تعیین سیگنال‌های خرید و فروش توسط قاعده <نقطه اکسترمم> داده می‌شود. طبق   قاعده نقطه اکسترمم (Extreme Point)، در روزی که DI+ با DI- مساوی شود یک نقطه اکسترمم   به وجود می‌آید. وقتی DI+ بالاتر از DI- برود، قیمت اکسترمم، قیمت بالای روزی است که خطوط  یکدیگر را قطع می‌کنند ( DI+ برابر با DI- می‌شود). برعکس، وقتی DI+ پایین‌تر از DI- برود، قیمت  اکسترمم، قیمت پایین روزی است که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند ADX . نیز عددی بین صفر تا  صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را برای تداوم روند فعلی(صعودی یا نزولی) نشان  می‌دهد. - Stochastic Slow: شامل دو قسمت K و D که اگر K بالاتر از D باشد علامت خرید و اگر K پایین‌تر  از D باشد علامت فروش است. - Moving Average Convergence Divergence) MACD) یا میانگین متحرک همگرا واگرا که در  جدول بالا نوع استاندارد (9، 12،26) MACD داده شده است. این نمایشگر را باید با خط سیگنال استفاده کرد. - Signal Line یا خط سیگنال: خطی است در نمودار MACD. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد  علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش می‌باشد. - Moving Average) MA45 ،MA30 ،MA14ا) میانگین متحرک: میانگین قیمت در 14، 30 و 45 روز  گذشته را نشان می‌دهد. اگر قیمت بسته سهم بالای این سه میانگین باشد، سهم افزایشی خواهد بود. اگر قیمت بسته شدن سهم پایین‌تر از سه میانگین باشد سهم کاهشی است. f12 - Relative Strength Index) RSIا) یا شاخص قدرت نسبی: عددی بین 0 تا 100 می‌باشد. عدد  30 به معنی در کف بودن سهم و عدد هفتاد به معنی در سقف بودن سهم است. هر چه RSI بالاتر باشد قدرت سهم برای بالا رفتن بیشتر است. - MFIا (IndexاMoney Flow) شاخص جریان نقدی: این شاخص جریان نقدی ورودی یا خروجی  برای خرید یا فروش سهم را نشان می‌دهد. اگر این شاخص بالای 80باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش  واقع است. - CCIا (Commodity ChanneL Index) شاخص کانال کالا: این شاخص انحراف قیمت از میانگین را  به عنوان یک متغیر آماری محاسبه می‌کند. محدوده تغییرات این شاخص معمولا بین 100+ تا 100 - است. زمانی که این شاخص از پایین 100+ را به سمت بالا قطع می‌کند، علامت خرید و هرگاه  از بالا 100- را به سمت پایین قطع کند، علامت فروش است.

ADX/+DI/-DI: سه نماگر مختلف هستند که هر سه در سیستم تعیین روند سهم به نام

سیستم < حرکت جهت دار (Directional Movement)> مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولس ویلدر

تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI+ بالاتر از DI- بود امکان رشد قیمت

سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI+ پایین‌تر از DI- بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

طریقه تعیین سیگنال‌های خرید و فروش توسط قاعده <نقطه اکسترمم> داده می‌شود. طبق

قاعده نقطه اکسترمم (Extreme Point)، در روزی که DI+ با DI- مساوی شود یک نقطه اکسترمم

به وجود می‌آید. وقتی DI+ بالاتر از DI- برود، قیمت اکسترمم، قیمت بالای روزی است که خطوط

یکدیگر را قطع می‌کنند ( DI+ برابر با DI- می‌شود). برعکس، وقتی DI+ پایین‌تر از DI- برود، قیمت

اکسترمم، قیمت پایین روزی است که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند ADX . نیز عددی بین صفر تا

صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را برای تداوم روند فعلی(صعودی یا نزولی) نشان

می‌دهد.

- Stochastic Slow: شامل دو قسمت K و D که اگر K بالاتر از D باشد علامت خرید و اگر K پایین‌تر

از D باشد علامت فروش است.

- Moving Average Convergence Divergence) MACD) یا میانگین متحرک همگرا واگرا که در

جدول بالا نوع استاندارد (9، 12،26) MACD داده شده است. این نمایشگر را باید با خط سیگنال

استفاده کرد.

- Signal Line یا خط سیگنال: خطی است در نمودار MACD. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد

علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش می‌باشد.

- Moving Average) MA45 ،MA30 ،MA14ا) میانگین متحرک: میانگین قیمت در 14، 30 و 45 روز

گذشته را نشان می‌دهد. اگر قیمت بسته سهم بالای این سه میانگین باشد، سهم افزایشی

خواهد بود. اگر قیمت بسته شدن سهم پایین‌تر از سه میانگین باشد سهم کاهشی است.

- Relative Strength Index) RSIا) یا شاخص قدرت نسبی: عددی بین 0 تا 100 می‌باشد. عدد

30 به معنی در کف بودن سهم و عدد هفتاد به معنی در سقف بودن سهم است. هر چه RSI

بالاتر باشد قدرت سهم برای بالا رفتن بیشتر است.

- MFIا (IndexاMoney Flow) شاخص جریان نقدی: این شاخص جریان نقدی ورودی یا خروجی

برای خرید یا فروش سهم را نشان می‌دهد. اگر این شاخص بالای 80باشد در واقع سهم در

منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش

واقع است.

- CCIا (Commodity ChanneL Index) شاخص کانال کالا: این شاخص انحراف قیمت از میانگین را

به عنوان یک متغیر آماری محاسبه می‌کند. محدوده تغییرات این شاخص معمولا بین 100+ تا 100

- است. زمانی که این شاخص از پایین 100+ را به سمت بالا قطع می‌کند، علامت خرید و هرگاه

از بالا 100- را به سمت پایین قطع کند، علامت فروش است.