logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه

ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه
ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه

بانک جهانی در گزارش سال 2008 با اشاره به عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار خارجی اعلام نموده است که گستردگی جریان های سرمایه گذاری خارجی موجب شده تا جابجایی سرمایه در میان کشور های جهان در سال های اخیر تحت عنوان “جریان های جهانی سرمایه” مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ارزیابی […]

بانک جهانی در گزارش سال 2008 با اشاره به عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار خارجی اعلام نموده است که گستردگی جریان های سرمایه گذاری خارجی موجب شده تا جابجایی سرمایه در میان کشور های جهان در سال های اخیر تحت عنوان "جریان های جهانی سرمایه" مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله ارزیابی جریان های جهانی سرمایه مورد بررسی قرار میگیرد.

index

  کشورهای جهان در گروه های درامدی متفاوت در جریان های جهانی سرمایه نقش های متفاوتی را ایفا می کنند بطوریکه بسیاری از کشور های جهان به عنوان سرمایه گذاری و گروه دیگر به عنوان کشور سرمایه پذیر می باشند. از سوی دیگر میزان حضور کشور های جهان در گروه های درامدی در عرصه جا به جایی سرمایه متفاوت است. به این ترتیب بسیاری از کشور های در حال توسعه جهان نه تنها قادر به جذب منابع بین المللی نیستند بلکه با خروج سرمایه رو به رو می شوند. مساله اساسی تحقیق حاضر عبارتست از ارزیابی اندازه خالص و ناخالص و همچنین میزان ماندگاری جریان های جهانی سرمایه گذاری خصوصی خارجی مشتمل بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرتفوی خارجی و وارم ها و اعتبارات تجاری. بطوریکه گروه بندی کشور های جهان در جا به جایی منابع مالی بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که خروج سرمایه و عبارت دیگر فرار سرمایه از کشور های در حال توسعه به سوی کشور های توسعه یافته نشات گرفته از ساختار های متفاوت اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور های جهان می باشد. بنابراین ارزیابی جریان های جهانی سرمایه و ماندگاری ان می تواند به عنوان راهکار حفظ و جذب منابع مالی در کشور های در حال توسعه تلقی گردد که حود عامل بنیادین در رشد اقتصادی اینگونه کشورها خواهد بود. نتایج حاصل از تحقیق موید وجود تفاوت معنی دار اماری میان اندازه ناخالض جریان های جهانی سرمایه میان کشور های جهان در گروه های درامدی می باشد. بطوریکه کشور های عضو OECD بیشترین مشارکت را در جا به جایی سرمایه تجربه کرده اند.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه
  • نویسنده : اکرم فرزین قره شیران
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 23
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 9.2 مگابایت

لینک دانلود