logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

حوزه معامله در فرابورس

حوزه معامله در فرابورس
حوزه معامله در فرابورس

حوزه معامله در فرابورس – سرمایه گذاران اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام معاملات سهام یا سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس باید  از طریق  یکی از کارگزاران فرابورس اقدام کنند. شرکتهای کارگزاری فرابورس مجوز سازمان بورس واوراق بهادار را داشته و عضو کانون کارگزاران هستند؛ لذا سرمایه گذاران می توانند از بین آنهایکی […]

حوزه معامله در فرابورس - سرمایه گذاران اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام معاملات سهام یا سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس باید  از طریق  یکی از کارگزاران فرابورس اقدام کنند.g2
شرکتهای کارگزاری فرابورس مجوز سازمان بورس واوراق بهادار را داشته و عضو کانون کارگزاران هستند؛ لذا سرمایه گذاران می توانند از بین آنهایکی را -که همگی حکم واحد داشته- و با توجه به معیارهایی چون توانایی انجام به موقع  سفارشات و به بهترین قیمت در کنار خدمات جانبی چون آموزش و تحلیل، انتخاب و در خواستهای خود را برای انجام معاملات به آنها ارائه کنند. کارگزاران به عنوان حلقه واسط بین خریدار و فروشنده عمل می کنند و تمام خرید و فروش‌های  سهام و اوراق بهادار در فرابورس از سوی آنها انجام می شود و ملزم به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات هستند.