logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

خصوصیات مدیر موفق

خصوصیات مدیر موفق
خصوصیات مدیر موفق

خصوصیات مدیر موفق هر سازمانی یک یا چند مدیر دارد. و در یک صنف خاص از سازمان ها مسئولیت های مشابه زیادی وجود دارد. پس چرا یک شرکت میلیاردی سود می کند ولی شرکت دیگر ورشکسته می شود؟ ایا از کارمندان انهاست؟ کیفیت یا کمیت؟ همه اینها قابل کنترل هستند ولی حتی با کیفیت و […]

خصوصیات مدیر موفق

خصوصیات مدیر موفق

هر سازمانی یک یا چند مدیر دارد. و در یک صنف خاص از سازمان ها مسئولیت های مشابه زیادی وجود دارد. پس چرا یک شرکت میلیاردی سود می کند ولی شرکت دیگر ورشکسته می شود؟ ایا از کارمندان انهاست؟ کیفیت یا کمیت؟ همه اینها قابل کنترل هستند ولی حتی با کیفیت و کمیت یکسان نیز شرکت ها و سازمان ها تفاوت زیادی دارند. یکی از مهم ترین دلایل ان مدیر ان مجموعه است. مدیر خیلی در شرکت اهمیت دارد. نقش مدیر به عنوان یکی از مهم ترین پایه های شرکت برای بقای شرکت قابل اهمیت است. مدیران موفق همینجوری شانسی که موفق نمی شوند. انها دستورالعمل هایی را برای خود دارند و از انها پیروی می کنند. ما در این مطلب از دانشکده آموزش بازار بورس و ارز خصوصیات مدیران موفق را برای شما اورده ایم تا با به کار گیری انها بتوانید مجموعه موفق داشته باشید و در زمره مدیران موفق قرار گیرید.   ۱- فرهنگ سازمانی،فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می کند. ۲-توانایی‌ درک‌ اهمیت‌ رویدادها بدون‌ اینکه‌ تحت‌ تاثیر آرا و عقاید اطرافیان‌ خود قرار بگیرد و یا گرفتار پیش‌داوریهای‌ شخصی‌ شود; ۳-پیوسته بر پیشرفت کار طراحی، برنامه های عملیاتی، بودجه ها و هزینه ها نظارت دارد و به هدایت ، نظارت و ارزشیابی مستمر کلیه امور می پردازد. ۴- کارکنان را به کاربرد گوناگون دانش تشویق می کند. ۵- به هم افزایی در فکر و عمل اعتقاد قلبی دارد. ۶- زمینه های اصلاح نگرش ها، مهارت ها و افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می آورد. ۷- صلاحیت های حرفه ای و فنی دارد (در خصوص حرفه خود،شانه به شانه آخرین فنون حرکت می کند.) ۸- در پی اصلاحات است و می داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند. ۹- همواره در پی شکوفایی استعدادهای خود و کارکنانش است. ۱۰- برای روشن ماندن موتور سازمانش همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می کند و کارکنان را انگیزه مند می سازد. ۱۱- پیش قدم و خود آغازگر، خود پیش برنده، خود ناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می کند. ۱۲- رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می خواهد قابلیت های خود و کارکنانش را در این زمینه ها بیازماید. ۱۳- هدف گرا، فرآیندگرا، پیشرفت گرا و توفیق گراست. ۱۴- چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می گذارد و از اندیشه های خوب آنان برای ارتقای سازمان بهره می جوید. ۱۵- موازنه های معقولی بین استعدادها و انتظارات،قابلیت ها و امکانات و… برقرار می کند. ۱۶- مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می شناسد و برای مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می کند. ۱۷- کارها را به نحو اثر بخش واگذار می کند (وظایف و مسوولیت ها و اختیارات مناسب را به طور صحیح، منطقی و به روشنی تعریف می کند.) ۱۸- برای رفع تنگناها و محدودیت ها، خلاءها و نارسایی ها بی وقفه می کوشد و فرصت ها و تهدیدها را به خوبی می شناسد. ۱۹- تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می کند. ۲۰-  به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می نهد. ۲۱- نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می دهد و زمینه های پرورش و گسترش این خلاقیت ها را فراهم می آورد. ۲۲- بحران ها را می شناسد و در اوقات بحرانی با شاخص ها و پیچیدگی های معلوم و نامعلوم با قاطعیت و مهارت برخورد می کند. ۲۳- در برنامه ریزی های راهبردی سازمان، کار گروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می داند. ۲۵- به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه ای دارد. ۲۶- توانایی‌ تصمیم‌سازی‌ و عمل‌ بی‌آنکه‌ به‌ دلیل‌ مخاطرات‌ جانبی‌ از مسیر و هدف‌ اصلی‌ منحرف‌ شود; ۲۷- قضاوت‌ عادلانه‌ درباره‌ زیردستان. مدیر باید پیش‌ قضاوت‌ درباره‌ هریک‌ از کارکنان‌ با شرایط‌ موجود را درنظر بگیرد; ۲۸- قدرت‌ سازماندهی. چنانچه‌ مدیر از ابزار کارآمد در جای‌ مناسب‌ خود استفاده‌ کند. بسیاری‌ از مشکلات‌ سازمانی، خود به‌ خود حل‌ خواهدشد; ۲۹- انسان‌شناسی‌ یا توان‌ شناخت‌ افرادی‌ که‌ با او کار می‌کنند. در پرتو این‌ شناخت‌ است‌ که‌ رفتار مدیر در برابر کارکنان‌ شکل‌ می‌گیرد; ۳۰- انگیزه‌ با اشتیاق‌ و تمایل‌ به‌ انجام‌ کار یا کارهایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است. چنین‌ مدیری‌ می‌تواند انگیزه‌ لازم‌ را در کارکنان‌ خود ایجاد کند; ۳۱- پیشگامی‌ یا برخورداری‌ از قدرت‌ مدیریت. شخصیتی‌ باشد که‌ در انجام‌ امور پیشقدم‌ شود و با طرح‌ و ارائه‌ ارزشهای‌ جدید، رهبری‌ زیردستان‌ را برای‌ انجام‌ کار برعهده‌ بگیرد; ۳۲- اعتماد به‌نفس، یعنی‌ قبول‌ اینکه‌ صاحب‌ قدرت‌ است‌ و می‌تواند با تکیه‌ بر آن‌ مشکلات‌ خود و سازمانش‌ را حل‌ کند به‌عبارتی‌ دیگر خودرا به‌درستی‌ می‌شناسد به‌ تواناییهای‌ خود آگاهی‌ دارد و به‌ همین‌ دلیل‌ می‌داند و می‌تواند در برخورد با شرایط‌ متعدد به‌درستی‌ تصمیم‌ بگیرد و در برابر این‌ تصمیم‌ هراسی‌ نداشته‌ باشد; ۳۳- بلوغ‌ عاطفی‌ یا توان‌ کنترل‌ عواطف‌ و احساسات‌ خود در هر زمانی‌ که‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. مدیری‌ را دارای‌ بلوغ‌ عاطفی‌ می‌دانیم‌ که‌ دقیقاً‌ پس‌ از تجزیه‌وتحلیل‌ شرایط، احساسات‌ خود را آشکار سازد; ۳۴- داشتن‌ سعه‌صدر لازم‌ برای‌ برخورداری‌ از دیدگاه‌ همکاران، بویژه‌ زیردستان. درواقع‌ یکی‌ از صفات‌ پسندیده‌ مدیر آن‌ است‌ که‌ با افراد صاحب‌نظر درباره‌ مسایلی‌ که‌ ضرورت‌ دارد مشورت‌ کند و باتوجه‌ به‌ دیدگاههای‌ معقول‌ آنان‌ تصمیم‌ بگیرد; ۳۵- قوت‌ تصمیم‌گیری‌ و قاطعیت‌ حساب‌ شده‌ در کار. قاطعیت‌ به‌ معنای‌ این‌ است‌ که‌ هرگاه‌ برای‌ مدیر روشن‌ شد انجام‌ یک‌ کار به‌ نفع‌ سازمان‌ است‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ تردیدی‌ به‌ خود راه‌ ندهد; ۳۶- مسئولیت‌پذیری‌ یا آمادگی‌ برای‌ رویارویی‌ و مبارزه‌ با مشکلات. این‌ امر با تصمیم‌گیری‌ و قاطعیت‌ ارتباط‌ بسیار نزدیک‌ دارد، زیرا کسی‌ که‌ مسئولیت‌ می‌پذیرد باید از توان‌ لازم‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ برخوردار باشد تا بتواند تصمیمی‌ بگیرد که‌ برای‌ منافع‌ سازمان‌ باشد. افزون‌ بر اینکه‌ مدیر باید در برابر پیامدهای‌ تصمیمهای‌ خود مسئولیت‌ بپذیرد; ۳۷- قدرت‌ کارکردن‌ به‌ مدتهای‌ طولانی‌ بدون‌ احساس‌ خستگی. درحقیقت‌ باتوجه‌ به‌ آنچه‌ درمورد انگیزه‌ عنوان‌ می‌شود بیشتر کارکنان‌ به‌ رفتار مدیر، رفتار خودشان‌ را تغییر می‌دهند و از مدیر در نحوه‌ کارکردن‌ الگوبرداری‌ می‌کنند; ۳۸- به فناوری ارتباطات و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است.  
۳۹- برخورداری‌ از ویژگی‌ خلاقیت‌ و کارآفرینی. در ابتدای‌ هر کار و فعالیتی، نوآوری‌ لازمه‌ فعالیت‌ است.