logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

داستان معامله گر و مورچه

داستان معامله گر و مورچه
داستان معامله گر و مورچه

در یکی از روز ها استاد کارینا کنار ساحل در حال قدم زدن بود. یکی از دانشجویان سالهای پیش نزد او امد و بعد از کمی گپ زدن به استاد گفت که دو سال است که تریدر هستم ولی هر بیشتر تلاش می کنم سود کمتری نصیبم می شود. منظورم این نیست که فقط ضرر […]

در یکی از روز ها استاد کارینا کنار ساحل در حال قدم زدن بود. یکی از دانشجویان سالهای پیش نزد او امد و بعد از کمی گپ زدن به استاد گفت که دو سال است که تریدر هستم ولی هر بیشتر تلاش می کنم سود کمتری نصیبم می شود. منظورم این نیست که فقط ضرر می کنم ولی سودهایم را در یک معامله از دست می دهم.

استاد کارینا به او گفت که داستانی برایت تعریف می کنم: 
قطره ای عسل بر زمین افتاد، مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشید…… باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از یک قطره عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بر آن شد تا خود را در ظرف عسل بیاندازد تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در عسل غوطه ور شد و لذت می برد  اما (افسوس) که نتوانست از آن خارج شود، پاهایش خشک و بی جان شده بود و توانایی حرکت نداشت در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد. ترید کردن هم دقیقا مثل همین عسل است. اگر به کم نوشیدن قناعت نکنی و به امید اینکه سود های بیشتر و بزرگتر بدست اوری مدیریت سرمایه را کنار بگذار و حجم بیشتری معامله کنی در اخر سرمایه خود را از دست می دهی همان طور که مورچه جان خود را.

معامله گران موفق و باهوش ضرر می کنند ولی اجازه نمی دهند که این ضرر طوری باشد که نتوانند بلند شوند.