fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

راهنمای فرابورس

farab

دستورالعمل بذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران فعالیت آن را در قالب چهار بازار مجزا تبیین کرده است که در بازار اول دوم و اوراق مشارکت انواع اوراق بهادار بذیرفته و در بازار سوم تنها عرضه اوراق بهادار انجام میشود. این کتاب به معرفی این بازار ها میبردازد

 

 

 

  بازار اول  

دراين بازار اول فرابورس علاوه بر سهام شركتها ، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري بانام هم پذيرش و معامله مي شوند. همچنين نوسان سهام شركتها و اوراق پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ۵ درصد بدون  حجم مبنا پيش بيني شده است .در آن سهام شركتهايي معامله مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل ده ميليارد ريال و يكسال از زمان بهره برداري آن گذشته و زيان انباشته نداشته باشد. در اين بازار واحدهاي سرمايه گذاري صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله و واحدهاي سرمايه گذاري صندوقهاي زمين و ساختمان  كه نزد سازمان بورس ثبت شده اند به شرطي امكان معامله را دارند، كه حداقل سرمايه  صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله ۵۰ ميليارد ريال و حداقل سرمايه صندوق هاي زمين ومسكن ۲۰۰ ميليارد ريال و با نام  باشند.

بازار دوم 

در اين بازار ، صرفا سهام شركتهاي سهام عام پذيرفته مي شوند.

در اين بازار سهام شركتهاي زيانده، تازه تاسيس، شركتهاي سهامي خاص كه قصد اجراي افزايش سرمايه و تبديل به سهامي عام را دارند و شركتهاي كوچك پذيرفته شده مورد مبادله قرار مي گيرند .در بازار دوم سهام شركتهايي معامله مي شوند كه آخرين سرماية ثبت شدة آن حداقل يك ميليارد ريال ومشمول مادة ۱۴۱ لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت نباشد.

بازار سوم( بازار عرضه) 

بازار عرضه محلي ايمن، شفاف و سودمند براي انجام معاملات عمده اوراق بهاداري است كه امكان يا شرايط پذيرش در فرابورس را ندارد. انجام پذيره نويسي انواع اوراق بهادار از جمله شركتهاي سهامي عام در شرف تاسيس، ديگر ويژگي مهم بازار عرضه به حساب مي آيد.

انجام عرضه در اين بازار مستلزم گذارندن فرايند پذيرش نبوده و با انجام تشريفات اداري در فرابورس، امكان پذير است.