logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

راه کارها و توصیه های مهم ویلیام گن به معامله گران

راه کارها و توصیه های مهم ویلیام گن به معامله گران
راه کارها و توصیه های مهم ویلیام گن به معامله گران

1- از سقوط، و زیان در یک معامله سود آور جلوگیری کنید.بعد از افزایش سود به سه واحد و بیشتراز این مقدار،نقطه توقف زیان را به جایی که سود و زیانی نباشد منتقل کنید 2- برای سرمایه خود ده بخش برابر در نظر گرفته ، و هیچگاه بیشتر از یک بخش را در یک معامله […]

1- از سقوط، و زیان در یک معامله سود آور جلوگیری کنید.بعد از افزایش سود به سه واحد و بیشتراز این مقدار،نقطه توقف زیان را به جایی که سود و زیانی نباشد منتقل کنید

2- برای سرمایه خود ده بخش برابر در نظر گرفته ، و هیچگاه بیشتر از یک بخش را در یک معامله به خطر نیاندازید

3-برای سفارشها ، محدوده زیان تعیین کنید. بعد از تعیین محدوده زیان بین سه تا پنج واحد خرید کنید

4-هرگز و اکیدا بیشتر از سرمایه خود خرید نکنید

5-همیشه بعد اطمینان از روند بازار خرید کنید.هرگز خلاف روند بازار خرید نکنید

6-در هنگام ابهام و شک از بازار خارج شده و با ابهام و تردید وارد بازار نشوید

7-سهام های فعال را خریداری کنید.سهام  هایی که متوقف نیستند و حرکت آهسته ای ندارند

8-برای ریسک نسبت مساوی در نظر گرفته و آن را تقسیم کنید.حدالمقدور برای چهار یا پنج سهم اقدام به خرید کنید.ازسرمایه گذاریه تمام سرمایه، بر روی یک سهم اکیدا اجتناب کنید.

9-همیشه برای بستن معامله دلیل خوبی داشته باشید.برای حفاظت از سود خود در معامله ها نقطه توقف ضرر تعیین کنید.

10-با توجه به قیمت بازار معامله کنید.محدود کردن سفارشات یا خرید و فروش با قیمت ثابت اشتباه است.

11-پس انداز کنید.بعد از تجربه معاملات موفق، بخشی از سود خود را پس اندازو فقط هنگام رخداد های ناگهانی وناخوشایند به سراغ پس انداز خود روید.

12-یک سهم را صرفا برای به دست آوردن سود آن خریداری نکنید.

13-یکی از بزرگترین اشتباهات یک معامله گر، میانگین گرفتن از زیان است.

14-اگر بردبار هستید و تحمل صبر دارید وارد بازار شوید یا فقط به این دلیل که تحمل صبر ندارید بازار را ترک نکنید.

15-در همه حال از سود کم در برابر ضرر زیاد بپرهیزید.

16-هیچگاه حد زیان یک سفارش را نادیده نگیرد.

17-اولویت در خرید سهام را، سهام با کمترین حجم عرضه و اولویت برای فروش سهام را، سهام با بیشترین عرضه قرار دهید.

18-اگر سهامی دارید که قیمت آن افت داشته،سهام دیگری را برای جبران زیان نفروشید.(خرید و فروش تامینی نکنید)
زیان را قبول کنید ، از بازار خارج شوید و منتظر موقعیت بهتر بمانید.

19-همیشه برای تغییر موقعیت در بازار علت خوبی داشته باشید.
معامله را با توجه به دلایل مناسب یا برنامه ای مدون انجام دهید
وخروج از بازار را تا شناسایی یک نشانه واضح از تغییر در روند بازاربه تعویق بی اندازید.

20-بعد از دوره ایی موفق و سودآور ،معاملات خود را به طور ناگهانی افزایش ندهید