logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

رموز میلیونر ها – قانون اول

رموز میلیونر ها – قانون اول
رموز میلیونر ها – قانون اول

رموز میلیونر ها دانشکده آموزش بورس و ارز – از سرمایه ای استفاده کنید که بتوانید ببازیدش! اگر از سرمایه ای استفاده می کنید که برای بعضی از پروژه های خانوادگی به آن احتیاج دارید محکوم به شکست هستید!      معامله گران میلیونر می گویند: دلیل این بخاطر این است که شما نمی توانید از […]

رموز میلیونر ها 024
دانشکده آموزش بورس و ارز - از سرمایه ای استفاده کنید که بتوانید ببازیدش! اگر از سرمایه ای استفاده می کنید که برای بعضی از پروژه های خانوادگی به آن احتیاج دارید محکوم به شکست هستید!

     معامله گران میلیونر می گویند:

دلیل این بخاطر این است که شما نمی توانید از نظر فکری و روحی آزاد فکر کنید و تصمیم بگیرید.

سرمایه شما بایستی به نوعی دیده شود که انگار می خواهید ببازیدش!  یکی از رموز موفقیت استقلال فکری است. یکی از معامله گران می گوید:"شما می بایست خارج از عوامل تاثیر گذار معامله کنید به این معنی که نبایستی از اینکه سرمایه خود را از دست بدهید بترسید". شخص دیگری می گوید:" بازار جایی برای سرمایه های ترسو نیست."