logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نوع ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه شرکت دارایی ثابت و سودآوری بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه مرحله ای […]

در این تحقیق روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نوع ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه شرکت دارایی ثابت و سودآوری بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. bf  

چکیده 

برای چهار سوال اساسی این پژوهش یاده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از ازمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار spss استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روش های مختلف تامین مالی ( سود انباشته - سهام و بدهی ) بین شرکت های مور مطالعه بین نحوه تامین مالی شرکت ها و اندازه انها یک ارتباط معنی دار وجود دارد.

با گسترش اندازه شرکت ها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد.

همچنین با وجود ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکت ها و میزان دارایی ثابت انها و بین نحوه تامین مالی شرکت ها و ظرفیت سود اوری انها ارتباط معناداری مشاهده نشده است.

1- مقدمه 

موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت برای ادامه حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه فعالیت ها به سرمایه های کلان  نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازار های مالی دارند. نقش این بازار های در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است.

یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه های اقتصادی روش ها و میزان تامین مالی است. در این تحقیق پس از تقسیم بندی بازار های مالی و معرفی روش های مختلف تامین مالی انها نحوه تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارتباط ان با ویژگی های بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تأمین مالی شرکتهای...
  • نویسندگان : مهدی ابزری / محسن دستگیر / علی قلی پور
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 17
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 466 کیلوبایت

لینک دانلود