logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

روش های تأمین مالی مسکن

روش های تأمین مالی مسکن
روش های تأمین مالی مسکن

روش های تأمین مالی مسکن تامین مالی مسکن از اجزا اصلی نظام مسکن است. فقدان سیستم تامین مالی کارای مسکن مانع حضورخانوار های با درامد کم و متوسط در بازارهای مسکن می شود. زیرا خرید مسکن برای اکثریت آحاد اقتصادی تنها با گسترش پرداخت هزینه های سنگین ان در طول زمان و با استفاده از […]

روش های تأمین مالی مسکن
تامین مالی مسکن از اجزا اصلی نظام مسکن است. فقدان سیستم تامین مالی کارای مسکن مانع حضورخانوار های با درامد کم و متوسط در بازارهای مسکن می شود. زیرا خرید مسکن برای اکثریت آحاد اقتصادی تنها با گسترش پرداخت هزینه های سنگین ان در طول زمان و با استفاده از ابزار های تامین مالی ممکن است. بنابراین در دسترس بودن تامین مالی بلند مدت برای مسکن در طول زمان بسیار مهم است. در کنار روش های تامین مالی بانک پایه تقریبا تمام نو اوری های تامین مالی رهنی در کشور های با درامد بالا اتفاق افتاده است. از توصیه های مهم مبتنی بر تجربه کشور ها ان است که به منظور ایجاد سیستم تامین مالی کارا دولت باید الزامات اساسی از جمله توسعه و اصلاحات ابزار های مالی نهادی قانونی حقوقی و نظارتی را در یک فرایند تدریجی منظم و منطقی فراهم نماید. بنابراین سوال اساسی این است که چگونه می توان با توجه به تجربیات سایر کشور ها استراتژی های مناسب توسعه بازار های رهنی در یک اقتصاد در حال توسعه را طراحی نمود. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و تجربی سیستم های تامین مالی مسکن تلاش دارد تا به این سوال پاسخ گوید.

مقدمه 

با در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده مسکن در زندگی احاد اقتصادی باید به مسله تامین مالی مسکن به عنوان اصلی ترین قید محدود کننده در فراهم سازی مسکن کافی برای جوامع توجه ویژه ای داشت. مسکن در توسعه یافته ترین جوامع نیز به لحاظ اقتصادی خریدی عمده مهم و پر هزینه در دوره زندگی هر فرد است. امار ها نشان می دهد که مسکن به طور متوسط نیمی از دارایی خالص افراد را در کشور های اروپایی تشکیل می دهد. همچنین تحقیقات اخیر قیمت مسکن متعارف را به طور متوسط از چهار برابر درامد سالانه افراد در کشور های توسعه یافته تا هشت برابر در کشور های در حال توسعه براورد می کند.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : روش های تأمین مالی مسکن
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 29
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 460 کیلوبایت

لینک دانلود