logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

ارزیابی روش های تأمین مالی در اقتصاد ایران

ارزیابی روش های تأمین مالی در اقتصاد ایران
ارزیابی روش های تأمین مالی در اقتصاد ایران

امروزه بحث تامین مالی و یافتن روش های مناسب به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در ایران نیز جلب توجه می نماید. از میان گزینه و روش های مختلف تامین مالی کدامیک قابلیت اتکاء بیشتری دارند. چکیده بررسی این موضوع با تاکید بر گزینه […]

امروزه بحث تامین مالی و یافتن روش های مناسب به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در ایران نیز جلب توجه می نماید. از میان گزینه و روش های مختلف تامین مالی کدامیک قابلیت اتکاء بیشتری دارند. z0

چکیده

بررسی این موضوع با تاکید بر گزینه های اسلامی در دستور کار مطالعه حاضر میباشد. بدین منظور تلاش گردیده ضمن احصاء روش های مختلف تامین مالی به ارزیابی مقایسه آن ها در قالب روش SWOT برداخته شود تا ضمن بررسی نقات قوت-ضعف و فرصت ها و تهدید های مترتب بر هر یک در شرایط کنونی اقتصاد ایران روش ویا روش های بهینه استخراج گردد. جهت کاربردی تر نمودن بحث تحلیل ها بصورت مصداقی وبرای بخش معدن و صنایع معدنی دنبال گردیده که یکی از بخش های مبتلا در زمینه ی شناسایی گزینه های بهینه تامین مالی میباشد. نتایج حکایت از ان دارد که با توجه به مهیا نبودن شرایط در کوتاه مدت و میان مدت جهت تامین نیاز های مالی انی بخش شاید استقاده از روش هایی چون Buy Back , B.O.T  و F.D.I و با استفاده از منابع سیستم بانکی داخلی اجتنبا ناپذیر بوده و توصیه گردد. اما انتشار اوراق صکوک بعنوان یک ابزار تامین مالی اسلامی بعنوان یک استراتژی تامین مالی بلند مدت شدیدا جلب توجه نموده و توصیه می گردد.

مقدمه 

امروزه دستیابی به منابع مالی ارزان و مناسب یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است. این موضوع نه تنها برای واحد های در شرف تاسیس بلکه برای واحد های موجود نیز به صورت معنا داری مصداق می یابدکه به نوعی مبین طرف تقاضای سرمایه گذاری است. از سوی دیگر در طرف عرضه نیز پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته است که نتیجه ان ابزار ها و روش های مختلف تامین مالی موجود می باشد.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : ارزیابی روش های تأمین مالی در اقتصاد ایران
  • نویسنده : امیر حسین مزینی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 29
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فابل : 307 کیلوبایت

لینک دانلود