logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بررسی رابطه میان ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه میان ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه میان ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داودگرجی یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکت ها خصوصا ریسک سیستماتیک است که میتواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به […]

داودگرجی

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکت ها خصوصا ریسک سیستماتیک است که میتواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام میباشد. در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا رابطه ی معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد
بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد.

z4

چکیده 

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکت ها خصوصا ریسک سیستماتیک است که میتواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد. در این تحقیق محقق به دنبال این است که ایا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد ازمون قرار می گیرد. به منظور ازمون فرضیات 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغیر های رشد سود ناخالص رشد سود عملیاتی رشد سود خالص و ریسک سیستماتیک انها برای دوره 6 ساله از سال 1380 الی سال 1386 محاسبه گردیدند. در نهایت پس از انجام ازمون های اماری بر روی اطلاات مربوط نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

مقدمه 

امروزه مدیران برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند و افزایش درامد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : بررسی رابطه میان ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای...
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 18
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 477 کیلوبایت

لینک دانلود