logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکتهای بذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکتهای بذیرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکتهای بذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تصميمگيري در مورد ساختار سرمايه يكي از چالش بر انگيزترين و مشكل ترين مسايل پيش رويشركتها است.ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است. چکیده    در تحقيق حاضر رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد(ROE-ROA) شرکت های بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي 1386-1386 مورد بررسي قرار گرفتند، […]

تصميمگيري در مورد ساختار سرمايه يكي از چالش بر انگيزترين و مشكل ترين مسايل پيش رويشركتها است.ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است. z1

چکیده 

  در تحقيق حاضر رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد(ROE-ROA) شرکت های بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي 1386-1386 مورد بررسي قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدوديتها، 57 شركت بهعنوان نمونه انتخاب گرديد. سپس داده هاي مورد نياز با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و نرم افزار ره آورد نوين گردآوري و از طريق محاسبه براي 4 نسبت ساختار سرمايه و 2 معيار حسابداري ارزيابي عملكرد به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضيه ها نيز از رگرسيون چندگانه و بررسي معنادار بودن ضرايب و مدل در سطح 95 % از آمار fوT استفاده گرديد، در نهايت مشخص شد بين نسبت هاي ساختار سرمايه و معيارهاي حسابدارری ارزبابی عملکرد (ROA.ROE)رابطه معنادار وجود دارد

مقدمه

حداکثر کردن ارزش شرکت ها مستلزم اجرای طرح های سود اور است ، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سود اوری و ادامه حیات شرکت ها امری ضرورت است. سرمایه گذاران نیز با توجه به جدایی مالکیت از مدیریت نیاز به منابع مالی وسیع در شرکت ها و هم چنین علاقه دارندگان منابع مالی به استفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت ها و ساختار سرمایه انها می پردازند تا به سرمایه گذاری صحیح دست یابند. بنگاه های اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت دران نیاز به سرمایه دارند ، تامین منابع مالی به صورت های گوناگون تقسیم گردیده است مانند ، منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده . اما در بیشتر تحقیقات منابع مالی شرکت ها بر اساس سیاست تامین مالی انها به دو بخش منابع مالی دورنی و منابع مالی بیرونی تقسیم می شوند که این منابع می تواند به روش کوتاه مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرارگیرد.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ...
  • نویسندگان : محمد رضا نیکبخت / محسن پیکانی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 16
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 153 کیلوبایت

لینک دانلود