logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

در بازار کاهشی چطور می‌توان سود برد؟

در بازار کاهشی چطور می‌توان سود برد؟
در بازار کاهشی چطور می‌توان سود برد؟

*زمانی که اعتقاد به کاهش قیمت‌ها در بازار نقد داریم، از طریق فروش سهم می‌توانیم از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم یا برای خرید دست نگه داشته تا اصطلاحا قیمت‌ها به کف برسند و در حداقل قیمت‌ها اقدام به خرید کنیم.*   به این ترتیب از فاصله قیمتی ایجاد شده صرفا برای کاهش زیان احتمالی استفاده […]

 کاهش قیمت‌

*زمانی که اعتقاد به کاهش قیمت‌ها در بازار نقد داریم،

از طریق فروش سهم می‌توانیم از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم

یا برای خرید دست نگه داشته تا اصطلاحا قیمت‌ها به کف برسند

و در حداقل قیمت‌ها اقدام به خرید کنیم.*

  به این ترتیب از فاصله قیمتی ایجاد شده صرفا برای کاهش زیان احتمالی استفاده کنیم. ابزار مالی Future (قراردادهای آتی) امکان استفاده از این فاصله قیمتی را برای کسب سود ایجاد می‌کند. یکی از مزایایی که برای بازار آتی برشمرده‌اند و بازار نقد فاقد آن است، امکان نوسان‌گیری در شرایط منفی و نزولی است. یعنی در بازار آتی امکان فروش سهم، بدون در اختیار داشتن آن وجود دارد. یکی از استراتژی‌هایی که در شرایط کاهشی می‌توان اتخاذ کرد، ایجاد موقعیت فروش در سهمی است که انتظار کاهش نرخ آن را داریم. دو رویکرد برای این کار وجود دارد:

1) ایجاد موقعیت فروش در سهم مورد نظر،

کاهش یافتن قیمت و پس از آن بستن موقعیت فروش از طریق ایجاد موقعیت عکس (خرید) در قیمت‌های پایین‌تر.

 کاهش قیمت‌

2) ایجاد موقعیت فروش و تحویل سهم در سررسید قرار داد:

بدین صورت که در قیمت مشخص سهم را در بازار آتی می‌فروشیم و بعد از کاهش نرخ در بازار نقد (زمانی که احساس کردیم قیمت‌ها به کف خود رسیده‌اند) سهم مورد نظر را به تعداد پیش فروش شده، در بازار نقد می‌خریم و تا سررسید قرارداد نگه‌داشته و تحویل می‌دهیم. این روش ترکیبی از استراتژی آربیتراژ و نوسان‌گیری است و در شرایطی که نقدشوندگی بازار آتی بالا نباشد یا احتمال می‌دهیم که در قیمت‌های مورد نظر امکان بستن موقعیت فروش در بازار آتی (از طریق اتخاذ موقعیت خرید) فراهم نباشد، می‌تواند مفید باشد. پس از کاهش قیمت‌ها و نوسان‌گیری، از طریق آربیتراژ سود حاصل را تا انتهای دوره قرارداد تضمین می‌کند.

* به خاطر داشته باشید در روش‌های ذکر شده

همواره از مزیت استفاده از اهرم مالی در بازار آتی بهره‌مند هستید.*