logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آیا شرکت ها همه سود خود را به سهامداران پرداخت می کنند؟

آیا شرکت ها همه سود خود را به سهامداران پرداخت می کنند؟
آیا شرکت ها همه سود خود را به سهامداران پرداخت می کنند؟

سود شرکت ها کجا می رود این مقاله رو با یک سوال آغاز می کنیم که سود شرکت ها کجا می رود؟ آیا انها همه سود خود را بین سهامداران پخش می کنند. پاسخ خیرهست . مجامع عمومی شرکت ها که هر سال و با دعوت از همه سهامداران و حضور سهامداران برگزار می شود […]

سود شرکت ها کجا می رود

این مقاله رو با یک سوال آغاز می کنیم که سود شرکت ها کجا می رود؟ آیا انها همه سود خود را بین سهامداران پخش می کنند.
سود شرکت ها کجا می رود

سود شرکت ها کجا می رود

پاسخ خیرهست .

مجامع عمومی شرکت ها که هر سال و با دعوت از همه سهامداران و حضور سهامداران برگزار می شود ، نسبت به تعیین میزان سود تقسیمی تصمیم گیری می کنند. معمولا سود کمتری از سود محقق شده تقسیم می شود. البته شرکت ها موظف هستند که حداقل 10% از سود محقق شده را تقسیم کنند. مطالب مرتبط مجامع شرکت ها