logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

از شایعه و دنباله روی و تصمیم گیری بر اساس شایعه پرهیز کنید

از شایعه و دنباله روی و تصمیم گیری بر اساس شایعه پرهیز کنید
از شایعه و دنباله روی و تصمیم گیری بر اساس شایعه پرهیز کنید

از شایعه و دنباله روی و تصمیم گیری بر اساس شایعه پرهیز کنید. فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می دهد، ممکن است کسانی در تالار های بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما را دارند تا از این طریق خود بهره مند شوند. به عنوان […]

شایعات در بازار بورس

شایعات در بازار بورس

از شایعه و دنباله روی و تصمیم گیری بر اساس شایعه پرهیز کنید.

فکر نکنید که در بازار سرمایه معجزه رخ می دهد، ممکن است کسانی در تالار های بورس و یا در جاهای دیگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما را دارند تا از این طریق خود بهره مند شوند. به عنوان مثال به شما می گویند سهمی را بخرید که وضعیت مناسبی ندارد و شما فردا آن سهم را می خرید، در حالی که ممکن است خود آنان فروشنده آن سهم باشند. یا ممکن است به شما بگویند فلان سهم ر ابفروشید، در حالی که خودشان فردا خریدار آن سهم باشند . بنابراین 1- ازکسانی که اعتماد  دارید مشورت بگیرید 2- به هیچ وجه به دنبال شایعات  یا مسائلی تحت عنوان " درصد  گیری "  نروید. 3- اگر قیمت سهمی هر روز دارای نوسان است و تغییرات شدید می کند ، چندان به دنبال آن نباشید و به دنبال سهامی بروید که قیمت آنها ثبات نسبی دارد.