logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی    چکیده  در بررسی فرایند تامین مالی انواع ابزار های مالی و توسعه آن جهت تامین سرمایه روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار ، به عنوان یکی از روش های تامین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزار های این روش به […]

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی

ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
 

 چکیده 

در بررسی فرایند تامین مالی انواع ابزار های مالی و توسعه آن جهت تامین سرمایه روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار ، به عنوان یکی از روش های تامین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزار های این روش به دلیل در بر گیری بهره ثابت بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ، ارزیابی و ایراد های ان مطرح می شود و لزوم تعریف و به کار گیری ازار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تاکید قرار می گیرند.

اوراق بهادار اسلامی ( صکوک ) تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع ، مزایا و معایب ، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشور ها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد.

در انتها نیز با تاکید بر سه ویژگی قانونی بودن ، مقبول واقع شدن  و کارا بودن ، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزین مناسب و مفیدی برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تاکید می شود.

مقدمه 

تامین مالی به عنوان بازوی توامند نهادهای مالی و از عوامل مهم و تعمیق نظام مالی هر کشور محسوب می شوند و بازار های بدهی جزء لاینفک بخش مالی هستند.

در اقتصاد های نوظهور این بازار های هنوز در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند.

امروزه همه نیاز های مالی و با استفاده از ابزار های نوین مالی بر اورده می شوند و مهندسان مالی جهت رفع این نیاز ها با سرعت فراوانی در حال طراحی ابزار های نوین مالی هستند و همه این ابزار ها متناسب با نیاز های متنوع سرمایه گذاران ( در بازار پول و سرمایه )  طراحی شده اند.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
  • نویسنده : علیرضا سلیمی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 28
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 369

لینک دانلود