logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مثال کاربردی

مثال کاربردی
مثال کاربردی

مثال کاربردی الف) خرید 1 قرارداد اخابر04 (سررسید تیر ماه) 1. واریز مبلغ 5,600,000 ریال به حساب کارگزاری برای هر قرارداد به عنوان وجه تضمین اولیه 2. ثبت سفارش در سیستم معاملاتی و خرید (به طور مثال) با قیمت 3500 ریال 3. در پایان روز تسویه برای نماد اخابر (به طور مثال)4000 ریال است و […]

مثال کاربردb12ی

الف) خرید 1 قرارداد اخابر04 (سررسید تیر ماه)

1. واریز مبلغ 5,600,000 ریال به حساب کارگزاری برای هر قرارداد به عنوان وجه تضمین اولیه

2. ثبت سفارش در سیستم معاملاتی و خرید (به طور مثال) با قیمت 3500 ریال

3. در پایان روز تسویه برای نماد اخابر (به طور مثال)4000 ریال است و مابه‌التفاوت در قیمت خرید و قیمت تسویه پس از کسر کارمزد به حساب واریز می‌شود

4.250.000=8500 ×(3500-4000) سود ناخالص = تعداد سهم در هر قرارداد × سود ناشی از اتخاذ موقعیت خرید بابت هر سهم 147.560= 00496/0 × (8500× 3500) مبلغ کارمزد = درصد کارمزد خرید × ارزش قرارداد 4.102.440= 147.560 – 4.250.000 سود خالص = کارمزد - سود ناخالص در روزهای بعدی و تا زمان بستن موقعیت تفاوت بین قیمت تسویه به حساب واریز یا کسر می‌شود به طوری که

ب) بستن موقعیت خرید:در روز سوم با اتخاذ موقعیت فروش با قیمت 3.800 ریال به همان تعداد در مثال ما یک قرارداد، موقعیت‌های باز را می‌بندیم و از بازار خارج می‌شویم:

850.000 = 8500 × (3800 – 3900)

سود و زیان روز چهارم = تعداد هر سهم قرارداد × سود و زیان بر روی هر سهم

175.712 = 0054/0 × (8500 × 3800)

مبلغ کارمزد = درصد کارمزد فروش × ارزش قرارداد

2.226.728 = 850.000 - 712.175 - 3.252.440

سود خالص = زیان روز چهارم - کارمزد فروش - سود تا روز سوم

برای محاسبه ساده‌تر کافی است مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید را در تعداد سهم در هر قرارداد ضرب کرده و مبلغ کارمزد خرید و فروش را از آن کسر کنید.

2.226.728 = 175.172 – 147.560 – [8500× (3500- 3800)]

ج) در صورتی که خریدار، موقعیت خرید خود را با موقعیت عکس (فروش) نبندد وارد دوره تسویه و تحویل می‌شود. با فرض اینکه قیمت تسویه روز آخر 4000 ریال باشد تفاوت 3500 ریال تا 4000 به طور روزانه به حساب مشتری واریز شده است و مشتری موظف است مبلغ 34،000،000 ریال (8500 ×4000) را به حساب واریز کند(تا ساعت 12 ظهر روز تحویل). علاوه بر این مبلغ 0/005 از ارزش قرارداد با قیمت تسویه روز آخر (4000 ریال)، معادل 170,000ریال به عنوان کارمزد ورود به دوره تسویه و تحویل از حساب مشتری کسر می‌شود.

0a