logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه
مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه یكی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. بازار سرمایه بطور كلی بازار سازوكاری است كه به كمك آن مردم به خرید و فروش كالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان كار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند […]

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه

مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه
یكی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. بازار سرمایه بطور كلی بازار سازوكاری است كه به كمك آن مردم به خرید و فروش كالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان كار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین كالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی كمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین كالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شركتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است.
دانلود قسمت اول مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / انواع سرمایه گذاری /3 مگابایت
دانلود قسمت دوم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / تشریح بازار بورس جهانی /8 مگابایت
دانلود قسمت سوم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / فارکس /5 مگابایت
دانلود قسمت چهارم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / نکات مهم در ارتباط با کارگزاران قسمت اول /9 مگابایت
دانلود قسمت پنجم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / نکات مهم در ارتباط با کارگزاران قسمت دوم /9 مگابایت
دانلود قسمت ششم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / تشریح اصطلاحات فارکس قسمت اول /3 مگابایت
دانلود قسمت هفتم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / تشریح اصطلاحات فارکس قسمت دوم /5 مگابایت
دانلود قسمت هشتم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / تشریح اصطلاحات فارکس قسمت سوم /6 مگابایت
دانلود قسمت نهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / تشریح اصطلاحات فارکس قسمت چهارم /8 مگابایت
دانلود قسمت دهم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / اصول حرکت قیمت ها در بازار /2 مگابایت
دانلود قسمت یازدهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / دانش در این تجارت چه نقشی دارد /3 مگابایت
دانلود قسمت دوازدهم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / انواع روش های ترید /5 مگابایت
دانلود قسمت سیزدهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / انواع روش های تحلیل /10 مگابایت
دانلود قسمت چهاردهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / trading plan /شش مگابایت
دانلود قسمت پانزدهم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / نکات مهم در ترید واقعی قسمت اول /3 مگابایت
دانلود قسمت شانزدهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / نکات مهم در ترید واقعی قسمت دوم /9 مگابایت
دانلود قسمت هفدهم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / نکاتی در اتصال به اینترنت /7 مگابایت
دانلود قسمت هجدهم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / مدیریت سرمایه /12 مگابایت
دانلود قسمت نونزدهم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / سیاست خبری فارکس بخش اول /12 مگابایت
دانلود قسمت بیستم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / سیاست خبری فارکس بخش دوم /11 مگابایت
دانلود قسمت بیست و یکم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / روانشناسی ترید موفق قسمت اول /11 مگابایت
دانلود قسمت بیست و دوم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / روانشناسی ترید موفق قسمت دوم /10 مگابایت
دانلود قسمت بیست و سوم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / روانشناسی ترید موفق قسمت سوم /3 مگابایت
دانلود قسمت بیست و چهارم مجموعه آموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / شرایط لازم برای شروع کار /3 مگابایت
دانلود قسمت بیست و پنجم مجموعه اموزش مقدماتی بازار سرمایه به زبان فارسی / آیا امکان معامله هست /3 مگابایت
 

banner