logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

محاسبه ناو سهم

محاسبه ناو سهم
محاسبه ناو سهم

از آن جا که تقریبا تمام دارایی های شرکت های سرمایه گذاری در اوراق بهادار  میگردد بهترین روش ارزشیابی شرکت های سرمایه گذاری محاسبه ی خالص ارزش دارایی هایشان (net asset value) در هر مقطع زمانی میباشد این روش ارزشیابی ارزش ذاتی شرکت های سرمایه گذاری را به دست می آورد. محاسبه NAV ارزش خالص […]

از آن جا که تقریبا تمام دارایی های شرکت های سرمایه گذاری در اوراق بهادار  میگردد بهترین روش ارزشیابی شرکت های سرمایه گذاری محاسبه ی خالص ارزش دارایی هایشان (net asset value) در هر مقطع زمانی میباشد این روش ارزشیابی ارزش ذاتی شرکت های سرمایه گذاری را به دست می آورد. محاسبه ناو سهم

محاسبه NAV

ارزش خالص دارایی ها یا NAV یک شرکت سرمایه گذاری برابر است با ارزش بازار کل دارایی ها منهای کل بدهی های ان شرکت.  مثلا اگر در یک تاریخ معین ارزش بازار سرمایه گذاری ها و سایر داراییهای یک شرکت سرمایه گذاری 2000 میلیارد ريال و بدهی های ان 1200 میلیارد ريال باشد در این تاریخ NAV این شرکت سرمایه گذاری 800 میلیارد ريال خواهد بود.

محاسبه خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم 

جهت ارزشیابی هر سهم شرکت سرمایه گذاری باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم را محاسبه کنیم که برابر است با

بدهی ها ـــ ارزش بازار دارایی

_____________________

 تعداد سهام 

بعنوان نمونه در مثال فوق اگر تعداد سهام جاری شرکت سرمایه گذاری 400 میلیون سهم باشد NAV هر سهم 2000 ريال خواهد بود. با منطق پیش گفته NAV هر سهم نیز بایه بصورت روزانه محاسبه گردد.

نکات مهم در محاسبه NAV 

1- شرکت های سرمایه گذاری فعالیتی ترکیبی دارند یعنی بر مدیریت سرمایه گذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت دیگر شرکت ها نیز می نمایند. لذا ارزشیابی کرسی هیئت مدیره شرکت های سرمایه پذیر محاسبه ارزش روز دارایی های شرکت های سرمایه گذاری را پیچیده می سازد. 2- اکثر شرکت های سرمایه گذاری دارای پورتفوی غیر بورسی نیز می باشند. قیمت گذاری شرکت غیر بورسی که غالبا حجم عظیمی از سرمایه گذاری های این شرکت ها را تشکیل می دهد نز با دشواری ها و ابهام های متعددی رو به روست. برای مثال عدم وجود بازار فرابورس منسجم جهت عرضه شرکت های غیر بورسی کشف قیمت انها را دشوار می سازد.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : محاسبه ناو سهم
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 3
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 92 کیلوبایت

لینک دانلود