logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مقررات تحليلگري بازار سرمايه

مقررات تحليلگري بازار سرمايه
مقررات تحليلگري بازار سرمايه

در این کتاب با قانون تجارت.قانون تجارت الکترونیکی.قانون صدور چک.قانون مالیات های مستقیم.ودیگر مقررات تحليلگري بازار سرمايه آشنا میشوید. فهرست : 1- قانون تجارت  2-قانون تجارت الکترونیکی 3- قانون صدور چک 4- قانون مالیاتهای مستقیم 5- قانون مالیات بر ارزش افزوده 6- دستورالعمل تاسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی 7- تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت […]

در این کتاب با قانون تجارت.قانون تجارت الکترونیکی.قانون صدور چک.قانون مالیات های مستقیم.ودیگر مقررات تحليلگري بازار سرمايه آشنا میشوید. o9

فهرست :

1- قانون تجارت 
2-قانون تجارت الکترونیکی
3- قانون صدور چک
4- قانون مالیاتهای مستقیم
5- قانون مالیات بر ارزش افزوده
6- دستورالعمل تاسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی
7- تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی
قانون تجارت باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی فصل اول - دفاتر تجارتی ماده 6- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
  1. دفتر روزنامه 
  2. دفتر کل
  3. دفتر دارایی
  4. دفتر کپیه
  ماده 7- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در ان دفترقبت نماید. ماده 8- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع متختلفه ان را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوص در ان دفتر به طور خلاصه ثبت کند. ماده 9- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در ان دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم سال بعد انجام پذیرد. ماده 10- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های صادره خود را در ان به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره- تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط نماید.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : مقررات تحليلگري بازار سرمايه
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 148
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 3.5 مگابایت

لینک دانلود