logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نمودار ها آنطور نیستند که به نظر میرسند

نمودار ها آنطور نیستند که به نظر میرسند
نمودار ها آنطور نیستند که به نظر میرسند

هر روز که از خواب بلند می شوید به چارت نگاه می کنید و بعد از چند دقیقه چارت دیگری باز می کنید. اصلا صبر نمی کنید فکر می کنید با چند خط روند و فیبو چند خط دیگر همه چیز را فهمیده اید ؟ مقداری عمیق تر نگاه کنید شاید نکته ای را یافتید […]

هر روز که از خواب بلند می شوید به چارت نگاه می کنید و بعد از چند دقیقه چارت دیگری باز می کنید. اصلا صبر نمی کنید فکر می کنید با چند خط روند و فیبو چند خط دیگر همه چیز را فهمیده اید ؟ مقداری عمیق تر نگاه کنید شاید نکته ای را یافتید که دیگران نیافتند و همان نکته منجر به سود بسیار خوبی شد و یا جلوگیری از ضرر بسیار بزرگی شد!! از کجا می دانید ؟؟؟ داستانی برایتان می اورم تا شاید نگاه شما به چارت و البته زندگی عوض شود. مردی با دوچرخه اش به ایستگاه مرزی میرسد، او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.مامور مرزی از او میپرسد : “در کیسه ها چه داری؟” مرد دوچرخه سوار پاسخ میدهد “شن”. مامور او را از دوچرخه پیاده میکند و چون به او مشکوک بود ، او را بازداشت میکند و کیسه های او را با دقت بازرسی می کند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمییابد. بنابراین به او اجازه عبور میدهد.هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا… این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار میشد و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نشد. یک روز آن مامور در شهر او را میبیند و پس از سلام و احوال پرسی ، به او میگوید : من هنوز هم به تو مشکوکم و میدانم کاسه ای زیر نیم کاسه است ، راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد میکردی؟مرد که برای خود پول و ثروتی فراهم کرده بود با پوزخندی پاسخ میدهد : دوچرخه بله درست فهمیدید اگر شما بتوانید چیزی را ببینید که دیگران انرا نمی بینند یکی از بزرگان بورس خواهید شد. در واقع مهم ترین اصل همین است. تمام بزرگان بورس از ابتدا تا به امروز از قبیل گراهام ، بافت ، فیشر و ... زمانی که به یک نماد یا سهام یا ارز نگاه می کردند و در مورد ان تحقیق می کردند ، در تحقیقاتشان به نتایجی می رسیدند که دیگران انها را در نمی یافتند و یا در نمودار ها نکاتی مد نظر انها بوده که افراد اماتور یا حتی اشخاص با سابقه نیز انرا نمی دیدند. تنها از چهار روش می توان به این نگرش دست یافت 1- یاد گیری 2- یاد گیری 3- یاد گیری 4- تجربه شما باید تا اخرین لحظه ای که در حال سرمایه گذاری هستید در حال یادگیری باشید اگر اراده کنید که چنین کاری انجام دهید مطمئن شوید ده سال دیگر از نام شما به عنوان یکی از بزرگان بورس ایران و چه بسا جهان یاد می کنند. یادگیری کلید موفقیت است.