logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پيش از آنكه به كارگزار خود تلفن كنيد نکات زیر را مد نظر داشته باشید

پيش از آنكه به كارگزار خود تلفن كنيد نکات زیر را مد نظر داشته باشید
پيش از آنكه به كارگزار خود تلفن كنيد نکات زیر را مد نظر داشته باشید

پيش از آنكه به كارگزار خود تلفن كنيد نکات زیر را مدنظر داشته باشید دانشکده آموزش بورس و ارز هنگامي كه سرمايه گذاري مناسبي را كه منطبق با معيارهاي شما است و قيمت مناسبي براي خريد دارد، پيدا كرديد، هنوز اقدامات ديگري وجود دارد كه توصيه مي كنم پيش از تماس با كارگزار خود به […]

109

پيش از آنكه به كارگزار خود تلفن كنيد نکات زیر را مدنظر داشته باشید
دانشکده آموزش بورس و ارز هنگامي كه سرمايه گذاري مناسبي را كه منطبق با معيارهاي شما است و قيمت مناسبي براي خريد دارد، پيدا كرديد، هنوز اقدامات ديگري وجود دارد كه توصيه مي كنم پيش از تماس با كارگزار خود به انجام آنها بپردازيد: دليل خريد يك سرمايه گذاري و دليل پرداخت قيمتي را كه در نظر داريد، يادداشت كنيد.

1-به يك سرمايه گذاري كه دو سال پيش انجام داده ايد فكر كنيد.

آيا دليل خريد آن را به ياد مي آوريد؟ دليل خوشحالي شما (در آن زمان) براي پرداخت آن قيمت چه بود؟ حتي اگر شما همچون وارن بافت، حافظه اي بسيار قوي داشته باشيد، در بهترين حالت حافظه شما احتمالا مبهم است. با يادداشت كردن مطالب مي توانيد به آساني حافظه خود را تازه كنيد و بر پيشرفت سرمايه گذاري خود نظارت داشته باشيد و مهم تر از آن، هنگامي كه اين سرمايه گذاري با موفقيت پيش نمي رود، مي توانيد به عقب برگرديد و از اشتباهات احتمالي خود آگاه شويد.

سرمایه گذاری

2- يادداشت كنيد كه چه عاملي باعث فروش آن خواهد شد.

سرمايه گذار خبره پيش از آنكه سهامي را بخرد مي داند كه چه چيزي باعث فروش آن خواهد شد اين بخش يكي از بخش هاي جدايي ناپذير سيستم او مي باشد. سرمايه گذار متوسط معمولا بر چيزي كه مي خرد متمركز مي شود. فروش غالبا فكري است كه در مراحل بعدي به ذهن او خطور مي كند. هنگامي كه ممكن است زمان فروش باشد، او اغلب نمي تواند دليل خريد آن سرمايه گذاري و يا انتظاري كه در مورد آينده آن داشته است را به خاطر آورد. به اين ترتيب تصميم فروش به ارزيابي مجدد و مشقت باري درباره تصميم خريد اوليه تبديل مي شود يا به آساني به عكس العملي احساسي بدل مي شود. اگر نمي دانيد كه چه موقع يك سرمايه گذاري را خواهيد فروخت، اقدام به خريد آن نكنيد. يادداشت كردن معيارهاي از پيش تعيين شدة خروج در مورد هر سرمايه گذاري، نظم و ترتيبي به شما مي دهد كه اغلب سرمايه گذاران از آن بي بهره اند. پذيرش چنين روشي به تنهايي مي تواند نتايج سرمايه گذاري شما را متحول سازد. انجام اين كار همچنين به شما كمك مي كند تا بر پيشرفت سرمايه گذاري نظارت داشته باشيد، و زمان صحيح فروش، به طور چشمگيري آشكار خواهد شد.

3- آنچه را كه انتظار داريد در مورد سرمايه گذاري شما رخ دهد، يادداشت كنيد.

اين كار بايد ساده باشد. ممكن است انتظار داشته باشيد كه سهام يك شركت به رشد خود در بازار ادامه دهد. شايد پيش بيني كنيد كه شركت هاي حقوقي به اين سهام تمايل نشان دهند و باعث افزايش قيمت شوند. مي توانيد انتظار تصاحب آن را داشته باشيد. آنچه را كه انتظار داريد در صورت مهيا بودن شرايط رخ دهد، با دقت كامل يادداشت كنيد.

4- تمام چيزهاي ديگري كه ممكن است رخ دهد را يادداشت كنيد.

فضاي بسيار بيشتري را براي اين كار لازم داريد. حتي به فهرست كردن اين احتمالات نمي پردازم. به گفتن اين نكته بسنده مي كنم كه آنچه اغلب سرمايه گذاران را به اشتباه مي اندازد، اتفاقات غيرمنتظره است و اتفاقات غير منتظره در بازارها كاملا قابل انتظار هستند. بايد خود را آموزش دهيد تا براي بدترين وقايعي كه تصور مي كنيد، آمادگي داشته باشيد.

5- يادداشت كنيد كه در صورت رخ دادن يكي از اين وقايع ديگر به جاي آنچه كه انتظار داريد، چه اقدامي انجام خواهيد داد.

توصيه اين پير بازار را بخوانيد و عمل كنيد مطلقا هيچ گونه كنترلي بر آنچه كه بازار انجام مي دهد، نداريد. آنچه مي توانيد كنترل كنيد، چگونگي واكنش خودتان است. همانطور كه ويليام اكهارت به خاطر مي آورد: روزي يك معامله گر پير به من گفت: «به آنچه كه بازار انجام خواهد داد فكر نكن، تو مطلقا هيچ گونه كنترلي بر آن نداري. در مورد عكس العمل خود نسبت به وقوع آن فكر كن.» در مورد هر يك از رويدادهايي كه تصور مي كنيد، چگونگي عكس العمل خود را در صورت وقوع آنها، يادداشت كنيد. اگر آن رويداد در مورد بازار رخ دهد، شما از قبل مي دانيد كه مي خواهيد چه اقدامي انجام دهيد. بافت اين را «قانون نوح: پيش بيني باران ارزش چنداني ندارد، اما ساختن كشتي ارزشمند است» مي نامد. به هر حال اين كار تضمين نمي كند كه شما مي توانيد فورا «ماشه را بكشيد». روش قدرتمندي كه به شما در درك آن هدف كمك خواهد كرد، «تمرين ذهني» نام دارد. هر يك از رويدادها را تجسم كنيد. سپس خود را در آن قرار دهيد و خود را در حال انجام كاري كه به آن تمايل داريد، ببينيد، سپس صحنه را مجددا در مقابل چشمان خود بازسازي كنيد.

6- بر سرمايه گذاري هاي خود و عملكرد شخصي خود نظارت داشته باشيد.

گرچه پيش از خريد يك سهام نمي توانيد به خوبي بر آن نظارت داشته باشيد، اما ضروري است كه پيش از تماس گرفتن با كارگزار خود، روش هايي را براي انجام چنين نظارتي ايجاد كنيد. فرآيند نظارت ضميمه روش جست وجوي شما است. اين فرآيند ادامه ارزيابي دقيق همان معيارهايي است كه باعث مي شود شما يك سرمايه گذاري را در جايگاه اول قرار دهيد. دقيقا چطور اين كار را انجام مي دهيد؟ هر چند وقت يكبار؟ به چه اطلاعاتي نياز داريد و آن اطلاعات را از كجا به دست مي آوريد؟ با داشتن آمار مكتوب، متوجه مي شويد كه اين فرآيند نسبتا آسان  خواهد بود. هميشه مي توانيد بگوييد كه آيا يك سرمايه گذاري با معيارهايتان سازگار است يا خير، و همچنين حافظه خود را درباره اقداماتي كه ممكن است انجام آنها لازم شود آماده نگه مي داريد.

سرمایه گذاری

نكته بسيار مهم ديگر، اين است كه شما قادر خواهيد بود تا عملكرد و واكنش هاي خود در برابر خواسته ها و اهدافتان را مورد سنجش قرار دهيد. سرمايه خود را در حوزه اي كه به آن اعتقاد داريد، قرار دهيد. هنگامي كه براي اولين بار آزمايش سيستم خود را آغاز مي كنيد، با وجود اينكه ممكن است از كارآيي آن اطمينان داشته باشيد، اما نمي توانيد در مورد آن كاملا مطمئن باشيد. بنابراين در اين مرحله بهترين كار اين است كه ميزان سرمايه اي كه مي توانيد از دست بدهيد را تقبل كنيد. همانطور كه هزينه هاي خود را پرداخت مي كنيد، روش هاي سرمايه گذار خبره را كسب مي كنيد و سيستم خود را مورد آزمايش قرار مي دهيد (و در صورت لزوم آن را اصلاح مي كنيد)، و نهايتا به مرحله مهارت ناخودآگاه دست مي يابيد. دانشکده آموزش بورس و ارز