logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بازار سرمایه: نیروی محرکة توسعة اقتصادی

بازار سرمایه: نیروی محرکة توسعة اقتصادی
بازار سرمایه: نیروی محرکة توسعة اقتصادی

  1- مقدمه بازارهاي سهم در حال رشداند . بازار سهام كشورهاي درحال توسعه بخش عمده اي از اين رشد است . طي 10 سال گذشته، ارزش بازار سهام از 000 ر 8 ميليارد دلار به بيش از 000 ر 25 ميليارد دلار رسيده است، و ارزش بازارهاي جديد در حال رشد (اصطلاحاً به 20 […]

f1  

1- مقدمه

بازارهاي سهم در حال رشداند . بازار سهام كشورهاي درحال توسعه بخش عمده اي از اين رشد است . طي 10 سال گذشته، ارزش بازار سهام از 000 ر 8 ميليارد دلار به بيش از 000 ر 25 ميليارد دلار رسيده است، و ارزش بازارهاي جديد در حال رشد (اصطلاحاً به 20 درصد ارزش روز بازارها رسيده است. ارزش معاملات بازارهاي (emerging market درحال رشد نيز به 20 درصد ارزش كل معاملات رسيده است . به علاوه، مطالعات نشان مي دهد كه بازارهاي سهام درحال رشد تلفيق بيشتري با بازا رهاي سرماية جهاني پيدا كرده اند. چنين رشدي توج ه سرمايه گذاران جهاني را به بازارهاي درحال رشد جلب كرده است. همة بازارهاي جديد فرا گرفته اند كه سرمايه گذاراني را در سطح بين المللي مخاطب قرار دهند. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. در چنين شرايطي است كه بسياري از قانون گذاران و سياست گذاران و حتي بعضاً اقتصاددان مي پرسند كه آيا رشد بازارهاي سرمايه كمكي جدي به بخش واقعي اقتصاد مي كند. اين همايش با مضمون اصلي ”بازار سرمايه، موتور رشد اقتصادي “ درپي آن است که به همین سوال پاسخ دهد. به بیان دیگر کسانی که نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پر ریسکی جهت پاسخگویی به حس کنجکاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به ویژه جوانان بدل شود. سخت به دنبال ان اند که پاسخ روشنی به این سوال بیابند که ایا بازار های سرمایه به راستی با مسئله توسعه اقتصادی پیوند دارند. مقاله ای که این جانب در این جا عرضه می کنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستا است. 

2- رابطه بین توسعه بازار های مالی و رشد اقتصادی 

در سال های اخیر مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار های مالی و رشد اقتصادی انجام شده است.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : بازار سرمایه: نیروی محرکة توسعة اقتصادی
  • نویسنده : حسین عبده تبریزی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 13
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 106 کیلوبایت

دانلود فایل