logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها
پیش بینی درماندگی مالی شرکتها

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی درماندگی مالی و ورشکستگی هزینه های زیادی به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند.یکی از راه هایی که میتواند به جلوگیری ار درماندگی مالی کمک شایان توجهی بیش بینی درماندگی مالی است.در این بژوهش با استفاده ازشبکه های مصنوعی […]

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی pish bini

درماندگی مالی و ورشکستگی هزینه های زیادی به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند.یکی از راه هایی که میتواند به جلوگیری ار درماندگی مالی کمک شایان توجهی بیش بینی درماندگی مالی است.در این بژوهش با استفاده ازشبکه های مصنوعی (ann)به بیش بینی در ماندگی مالی شرکت های مالی برداخته شده است.    

چکیده 

مرور جامعی از مدل های پیش بینی درماندگی مالی و شبکه های عصبی مصنوعی نیز ارائه شده است. به منظور بررسی اثر تفاوت ناشی از از نمونه ها در پیش بینی از روش معتبر سازی مقطعی استفاده شده است. مدل مقایسه ای استفاده شده در این پژوهش مدل تحلیل چندگانه ( MDA ) است. نتایج حاصله از مدل ها بر اساس اطلاعات 80 شرکت نشان داد که مدل ANN در پیش بینی درماندگی مالی به طور معناداری نسبت به مدل MDA از دقت بیشتری برخوردار است.

مقدمه 

یکی از راه هایی که میتوان با استفاده از ان به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است. به این ترتیب که اولا با ارایه هشدار های لازم میتوان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا ان ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تضخیص داده منابع شان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های...
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 32
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 3.2 مگابایت

لینک دانلود