logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چارتیست ها فریبکارند!

چارتیست ها فریبکارند!
چارتیست ها فریبکارند!

چارتیست ها فریبکارند! در هر صورت، استفاده از تحلیل نمودار یک نوعی از فریبکاری است. خب، چرا سهام بالا یا پایین می رود؟ بالا می رود زیرا بنیادی آن صعودی است. پایین می رود زیرا بنیادی اش نزولی است. یا حداقل این چیزی است که بازار از بنیادی سهام درک می کند. تا کنون چندمرتبه شاهد […]

چارتیست ها فریبکارند!

چارتیست ها فریبکارند!
در هر صورت، استفاده از تحلیل نمودار یک نوعی از فریبکاری است. خب، چرا سهام بالا یا پایین می رود؟ بالا می رود زیرا بنیادی آن صعودی است. پایین می رود زیرا بنیادی اش نزولی است. یا حداقل این چیزی است که بازار از بنیادی سهام درک می کند. تا کنون چندمرتبه شاهد سقوط سهام در حالی که اخبار مثبت صعودی از آن منتشر می شود بوده اید؟ چیزی که اهمیت دارد همیشه اخبار واقعی نیست، بلکه آن چیزی است که بازار انتظار دارد و نظر بازار درباره آن خبر است. چرا پس تحلیل نمودار فریبکاری است؟ زیرا راه میانبر تحلیل بنیادی است. چارتیست قادر است تا سهام یا صنایع را بدون انجام دادن تمام تحلیل های بنیادی بررسی کند. و چگونه این کار را انجام می دهد؟ به سادگی با تعیین جهت حرکت قیمت خواه بنیادی سهام صعودی یا نزولی باشد. اگر بازار بنیادی سهام را صعودی ببیند، سهام به قیمت های بالاتری می رسد. ارزیابی منفی از بنیادی سهام باعث کاهش قیمت خواهد شد. تمام کاری که چارتیست بایستی انجام دهد این است که جهت و مسیر سهام را بررسی کند ببیند آیا در حال بالارفتن است یا در حال پایین آمدن. اینکار شبیه فریبکاری است، اما در واقع اینطور نیست، تنها هوشمندی است.

همه چیز عرضه و تقاضا است

ساده ترین راه برای درک تفاوت مابین دو روش تکنیکی و بنیادی توجه به عرضه و تقاضاست. علم اقتصاد می گوید زمانی که تقاضا نسبت به عرضه افزایش می یابد قیمت افزایش می یابد. زمانی که عرضه از تقاضا پیشی می گیرد قیمت ها سقوط می کند. همین قانون در بازار سهام، ارز، کالا و غیره کاربرد دارد. خب چگونه می توان گفت که ارقام عرضه و تقاضا چگونه هستند؟ توانایی پیشگویی اینکه کدامشان قوی تر است کلید اصلی پیش بینی قیمت است. سختترین کار بررسی واقعی عوامل عرضه و تقاضا به صورت فردی و جمعی است. ساده ترین راه این است که اجازه دهید تا خود قیمت این موضوع را به ما بگوید. اگر قیمت افزایش یابد، تقاضا بیشتر است، اگر قیمت کاهش یابد، عرضه بیشتر است.