logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران این بژوهش به دنبال استفاه از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است. چکیده  این پژوهش به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک […]

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران این بژوهش به دنبال استفاه از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.

karbord

چکیده 

این پژوهش به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است. در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده های 15 روزه 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386 به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز اضافه شده است. با تغییر پارامتر های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه گذار و درصد اطمینان مورد قبول او سبد های بهینه مختلفی تشکیل شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز ممکن است مرز کار را محدود کرده انرا به یک نقطه تبدیل کند یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله در مقایسه با پژوهش های مشابه دیگر استفاده از اعتبار سنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعه موردی بازار بورس تهران است.

1- مقدمه 

سبد سرمایه گذاری به مجموعه دارایی های سرمایه گذاری شده توسط یک سرمایه گذار اطلاق می شود. از نطر فنی یک سبد سرمایه گذاری مجموعه کاملی از دارایی های واقعی و مالی را در بر می گیرد. دارایی های مالی شامل انواع اوراق بهاداری مانند اوراق مشارکت سهام عادی سهام ممتاز و مشتقات مالی است. مدیریت سبد سهام مطالعه همه ابعاد سبد سهام را در بر می گیرد که شامل ترکیب سهام موجود در سبد وزن هر سهم در سد و بهترین زمان برای تغییرات ترکیب سبد است. مدیریت سبد سهام بحش مهمی از مفهوم مدیریت سرمایه گذاری و کانون توجه ان را تشکیل می دهد.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام ...
  • نویسندگان : ابراهیم عباسی / بابک تیمورپور/ منوچهر برجسته ملکی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 24
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 698کیلوبایت

لینک دانلود