logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

کارمزد و جرایم

کارمزد و جرایم
کارمزد و جرایم

کارمزد و جرایم کارمزد ایجاد موقعیت خرید مشابه کارمزد بازار نقد است، معادل 0.00496 از ارزش قرارداد. کارمزد ایجاد موقعیت فروش مشابه کارمزد بازار نقد است اما از آنجایی که در قرارداد آتی طی دوره سهمی جابه‌جا نمی شود مالیات به آن تعلق نمی گیرد، معادل 0.00544 از ارزش قرارداد. کارمزد تسویه در صورت ورود […]

کاf11رمزد و جرایم

کارمزد ایجاد موقعیت خرید مشابه کارمزد بازار نقد است، معادل 0.00496 از ارزش قرارداد.

کارمزد ایجاد موقعیت فروش مشابه کارمزد بازار نقد است

اما از آنجایی که در قرارداد آتی طی دوره سهمی جابه‌جا نمی شود

مالیات به آن تعلق نمی گیرد، معادل 0.00544 از ارزش قرارداد.

کارمزد تسویه در صورت ورود قرارداد به دوره تسویه و تحویل اخذ می‌شود

(حتی در صورت تحویل ندادن سهم) معادل 0.005 از ارزش قرارداد

با قیمت تسویه روز آخر معاملاتی در بازار آتی است.

در صورت نقل و انتقال سهم معادل 0.005 از ارزش قرارداد بابت مالیات از طرف فروشنده دریافت می‌شود.

در صورت ایفا نشدن تعهد از طرف یکی از طرفین قرارداد معادل 0.01 ارزش قرارداد

از طرف نکول‌کننده دریافت و به طرف مقابل تعلق می‌گیرد

و در صورت نکول از دو طرف قرارداد هیچ جریمه‌ای اخذ نمی شود.

جرایم مندرج در قانون جدید که به "جرایم بورسی" معروف هستند در چند دسته قابل بررسی می‌باشند.

الف – جرایم مربوط به معاملات اوراق بهادار

این جرایم شامل اقداماتی می‌شود که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالباً معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌سازی، اخلال و اختلال در بازار را در بر می‌گیرد. البته معاملۀ اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نیز جزء همین دسته می‌باشند که در بندهای (2) و (3) مادۀ 46 قانون بازار اوراق بهادار مورد حکم قرار گرفته اند.

ب – جرایم مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات

مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند.

بنابراین اطلاع‌رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها به نحوی که در فصل پنجم قانون و دیگر مواد آن مقرر شده است اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد که عمدتاً در مادۀ 47 و بندهای (2) و (3) و (4) مادۀ 49 به آنها اشاره شده است.

ج – سایر جرایم

اقدامات عمومی مجرمانه‌ای نظیر خیانت در امانت، جعل مدارک، اسناد، اطلاعات و استفاده از اسناد مجعول و یا مواردی نظیر افشای اسرار و جرایم خاصی همانند عرضۀ عمومی اوراق بهادار در غیر موارد قانونی و فعالیت‌های تخصصی بدون اخذ مجوز از بورس مواردی است که در بند (4) مادۀ 46، مادۀ 48 و 50 قانون بازار اوراق بهادار مورد حکم قرار گرفته‌اند.