logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چه کنیم تا اشتباهات خود را در بورس به حداقل کاهش دهیم؟

چه کنیم تا اشتباهات خود را در بورس به حداقل کاهش دهیم؟
چه کنیم تا اشتباهات خود را در بورس به حداقل کاهش دهیم؟

کاهش اشتباهات در بورس : برخی از دوستان هر بار که در بورس به مشکل برمی خورند می گویند که ما انسانیم و جایزالخطا.   اما بنده خدمت این عزیزان باید عرض کنم که با خود خلوت کنید و ببینید آیا در اکثر موارد یکی از این 5 اشتباه عمده را نداشته اید؟ 1- سبد تشکیل […]

کاهش اشتباهات در بورس : برخی از دوستان هر بار که در بورس به مشکل برمی خورند می گویند که ما انسانیم و جایزالخطا.   c13 اما بنده خدمت این عزیزان باید عرض کنم که با خود خلوت کنید و ببینید آیا در اکثر موارد یکی از این 5 اشتباه عمده را نداشته اید؟ 1- سبد تشکیل نمی دهید و در برخی نمادها تک سهم می شوید یا یک پادگان سهم، در پرتفوی خود دارید. 2- حد ضرر ندارید و اگر دارید، آن را رعایت نمی کنید. 3- سهام بی بنیاد یا با بنیادی ضعیف خریداری می کنید. 4- هر سهمی را در هر قیمتی می خرید و توجه ندارید که هر نمادی تا یک قیمت خاص باید در لیست خرید باشد و بعد از آن باید از لیست خرید خارج شود. 5- اصول روانشناسی بازار را مطالعه نمی کنیدو به ان اعتقاد ندارید

پس از امروز تفکر را در دستور کار خود قرار دهید و بدانید اشتباهات در کمین شما هستند.

غرور بی جا را کنار بگذارید و هر روز در کارهایی که انجام داده اید حسابرسی نمایید .

بسیار مواظب باشید چون همین غرور،

بسیاری از بزرگان بازار را در برخی مقاطع به خاک سیاه نشانده است.