logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

قانون رفع گره معاملاتی دربورس چیست؟

قانون رفع گره معاملاتی دربورس چیست؟
قانون رفع گره معاملاتی دربورس چیست؟

گره معاملاتی  گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رقم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل به میزان یک برابر حجم مبنا برای شرکت های با سه  میلیارد سهم یا بیشتر و دو برابر حجم مبنا ، برای سایر شرکت ها ، به علت عدم تقارن در قیمت های […]

گره معاملاتی 
گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به رقم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداf15قل به میزان یک برابر حجم مبنا برای شرکت های با سه  میلیارد سهم یا بیشتر و دو برابر حجم مبنا ، برای سایر شرکت ها ، به علت عدم تقارن در قیمت های درخواست های خرید و ... فروش ، حداقل به میزان 10 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنا معاملات در نماد ژعمده)کمتر از 5 درصد  حجم مبنا باشد .
رفع گره معاملاتی
برای رفع گره معاملاتی ، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر برای دوره مشخصی که از 5 جلسه معاملاتی متوالی بیشتر نیست حذف می شود . فهرست شرکت های مشمول قانون رفع گره معاملاتی ، در پایان جلسه معاملاتی همان روز از طریق بورس گزارش داده می شود که مبنای اعلام شرکت ها ، حجم معاملاتی آخرین 10 جلسه معاملاتی لحاظ خواهد شد که از طریق سایت شرکت بورس به اطلاع عموم می رسد . لازم به توضیح است حذف حجم مبنا پس از پایان روز دهم درجلسات معاملاتی بعدی لحاظ خواهد شد . در صورت تداوم 5 روزه مشمولیت گره و حذف حجم مبنا و عدم رفع گره ، حذف حجم مبنا پس از یک روز وقفه مجدد ادامه خواهد یافت پس از رفع گره معاملاتی یا خاتمه دوره پیش‌بینی شده در بند 2، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ می‌گردد.کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند اجرای صحیح رفع گره‌‌های معاملاتی به نفع بازار تمام می‌شود براساس دستورا لعمل قبلی متوسط معاملات روزانه کم‌تر از _20 درصد حجم مبنا بود در حالی که براساس دستورالعمل فعلی شرکت ‌هایی که متوسط معاملات روزانهء آن‌ها کم‌تر از پنج درصد حجم مبنا باشد، می‌توانند مشمول اجرای این دستورالعمل شوند.«قانون رفع گره‌های معاملاتی قبل از اصلاح، کارآیی بیش‌تری برای بازار به همراه داشت.»