logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توصیه یک اقتصاددان به بانک‌مرکزی درباره بیت‌کوین

توصیه یک اقتصاددان به بانک‌مرکزی درباره بیت‌کوین
توصیه یک اقتصاددان به بانک‌مرکزی درباره بیت‌کوین

مرتضی ایمانی راد در شبکه تلگرام موسسه مطالعات اقتصادی صبح زود نوشت : امیدوارم بانک مرکزی با رسمیت دادن به‌این ارزها در مرزو بوم , قدمی حیاتی در اتصال بازار کشور‌ایران به بازار ارزهای دیجیتال در عالم بردارد . یکی‌از پدیده های دوست داشتنی سال ۲۰۱۷ نقط ی اوج و در سود کلیه گیر شدن […]

مرتضی ایمانی راد در شبکه تلگرام موسسه مطالعات اقتصادی صبح زود نوشت : امیدوارم بانک مرکزی با رسمیت دادن به‌این ارزها در مرزو بوم , قدمی حیاتی در اتصال بازار کشور‌ایران به بازار ارزهای دیجیتال در عالم بردارد . یکی‌از پدیده های دوست داشتنی سال ۲۰۱۷ نقط ی اوج و در سود کلیه گیر شدن ارزهای دیجیتال یا راز اساس cryptocurrency بود . یکباره همگی در سمت این ارزها یورش بردند و رهبر آنان , یعنی بیت کوین , به نزدیک بیست هزار دلار برای هر بیت کوین رسید . همین کافی بود که سرمایه گذاران درسمت این ارزها روی آوردند , بروکرها استارت به رویش کردند , و این هجوم به شکلی بود که در انتهای سال ۲۰۱۷ برای خرید این ارزها در بروکرهای ارزهای دیجیتال صف صحیح شد , صفی که به نوعی در عمل آن‌ها خلل بدون شوخی ساخت . به موازات عملکرد برای ایجاد و عرضه ارزهای راز مبنا هم شدت گرفت و در سال ۲۰۰۹ از یک ارز به نزدیک ۲۵۰۰ ارز در اولیه سال ۲۰۱۸ رسید . حال سرمایه گذاران سوای قید و شرط روی این ارزها سپرده گذاری می نمایند و روز آپ دیت بر اقتدار آن‌ها و ارزش آن‌ها بیش تر می شود و در دانشگاهها نیز بعضا اساتید اقتصاد کلام از سقوط قریب الوقوع این ارزها کلام می نمایند . سرمایه گزاران در زمین بازی روز آپ تو دیت این ارزها را تقویت می نمایند و اساتید اقتصاد از دورن کلاسهای درس به آنان میتازند . به نظرم آتی در اختیار ارزهای دیجیتال خواهد بود . زیرا این ارزها سوای دخالت هیچ شخص ,  دولت و بانک مرکزی اداره می شوند  و توان آنان به ساخت و توزیع دموکراتیک آنان است . ارگانیک است که‌این ارزها هم همانند هر پدیده جدیدی با مشکلاتی مواجهند , اما از آن طرف نیز توان تکنولوژی این ارزها بلاک چین روز بهروز  توانا خیس می شود . جدیدا مدیران تلگرام گفته اند ( در صورتیکه این خبر صحیح باشد ) که ممکن است تلگرام را با تکنولوژی بلاک چینارایه نمایند . درصورتی که این حادثه بیفتد هیچ شخص , اداره و یا این که کشوری نمی تواند آن را مدیر و یا این که در دست گرفتن و یا این که غربال نماید . با لمس کاربرد تکنولوژی بلاک چین در تلگرام , می شود به اقتدار ارزهای دیجیتال پی پیروزی . این تکنولوژی خیر فقط در ارزها بلکه در حوزه‌های متعددی از اقتصاد پیش گویی می شود که به فعالیت گرفته شود . در‌این‌صورت چه بسا مفاهیم حرفه اقتصاد هم متحول خواهند شد . امیدوارم بانک مرکزی با رسمیت دادن بدین ارزها در مرزو بوم , قدمی مهم در اتصال بازار کشور‌ایران به بازار ارزهای راز اساس در دنیا بردارد . چیزی که اکثری از کشورهای توسعه یافته از آن دوری کرده اند .