logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مسائل مهم هنگام قیمت گذاری

مسائل مهم هنگام قیمت گذاری
مسائل مهم هنگام قیمت گذاری

درک بدون نقص قواعد ( بازی ( در بازار فارکس در واقع شالوده و مبنا موفقیت است . یکی‌از حساسترین نکات , فهم و شعور تخصص بانک که خدمت دیلینگی را در اختیار مشتری میگذارد و یا این که مرکزها دیلینگی است . مشتری می بایست اطمینان داشته باشد که نرخ های اعلام شده نرخ […]

مسائل مهم هنگام قیمت گذاری درک بدون نقص قواعد ( بازی ( در بازار فارکس در واقع شالوده و مبنا موفقیت است . یکی‌از حساسترین نکات , فهم و شعور تخصص بانک که خدمت دیلینگی را در اختیار مشتری میگذارد و یا این که مرکزها دیلینگی است . مشتری می بایست اطمینان داشته باشد که نرخ های اعلام شده نرخ های بازار و عکس العمل ارگانیک می باشند و مرکزها دیلینگی هیچ نرخی را ( بالا ( و یا این که ( تحت ( نیاورده است . پی بردن تمام نکات جزئی از تعداد اعتراضات سوای مبنا را کاهش میدهد و اذن می‌دهد از انجام خطاهای استاندارد دوری شود . یک حالت معین را بررسی میکنیم در ترمینال اطلاعاتی خبر ها مهمی نشان داده می شود – بدون شک این داده ها نشان دهنده زمان قابل قبولی برای ورود به بازار می باشند , به این ترتیب بخش اعظمی از خرید و فروش گران درخواست نرخ می نمایند . در‌این حالت اکثر زمان ها تایم ها ( ما درباره‌ی وضعیتی که خبرها حقیقتا حساس میباشند سخن میکنیم ) , داد و ستد گران نرخ ها را با تاخیر و یا این که با اسپرد گسترده اخذ می نمایند و بیشتر وقت ها خرید و فروش گران گمان می نمایند که مرکزها دیلینگی قصد کلاه برداری دارا‌هستند . مسائل مهم هنگام قیمت گذاری اکنون بیایید بدین موقعیت از سوی دیگری نگاه کنیم – بانک در به عبارتی لحظه آغاز به برقراری رابطه با پیمانکار فرنگی می نماید . ( شرایط 100 % عملیات داخلی و عدم خروج سفارشات به بازارهای فرنگی را در لحاظ نمی گیریم ) و آنچه بانک مشاهده می نماید : در ترمینال های مطرح ترین و معروفترین بروکرها برای زمان کوتاهی ( معمولا کمتر از 30 ثانیه ) حالت Off price فعال شده‌است . در سراسر دنیا راهکار درخواست نرخ در اولی ثانیه بعد از تکثیر خبر اشتباه به حساب آورده می شود و در حالتی‌که شما پافشاری نمائید نرخ با اسپرد گسترده ای به میزان 50 نقطه برای شما ارسال خواهد شد . از طرفی دیگر با اعتنا به تجربه فعالیت ما درین بازار قابل به عنوان کردن است که چه بسا در صورتیکه داد و ستد گران غالب شدند در لحظات نخستین بعد از تکثیر خبر داد و ستد ای را بگشایند , فیض نیکی به دست نیاورده اند . معمولا بعداز نشر خبر ها با اهمیت نوسانات متعددی به‌وجود میایند و جهت تغییر و تحول ارزش مدام با برخورد های اول یکسان نیستند و چه بسا گه گاه با اعتنا به میزان کم سپرده و بینش های بی پروا به تحمل ریسک عاقلانه نیست و در 90 % از تایم ها با حیف کردن وجه مواجه است . ولی برای اشخاصی که بازی ( رولت روسی ( را به عالم معرفی نموده است , بخت 10/1 بخت مضاعف بدی نیست , با این وجود هر کسی به طور مستقلانه تصمیم می‌گیرد و ما حق نداریم جلوی تصمیم شمارا بگیریم . یک مورد دیگر را بررسی می‌کنیم : در حالت آهسته بازار خرید و فروش گر دائما درخواست نرخ می نماید و نرخ بازار ( درین مواقع نرخ حقیقی وواقعی با دقت به شاخصه های Reuters و یا این که Dow Jones , در‌این‌صورت این نرخ نمی تواند بصورت دوگانه تعبیر و تفسیر شود ) به وی ارسال می شود . ولی داد و ستد گر هیچ داد و ستد ای انجام نمی دهد . بانک فروشنده چه اقداماتی را انجام میدهد – چنانچه بانک برای هر تقاضای خرید و فروش گر به پیمانکاران فرنگی مراجعه کرده و تقاضای نرخ نماید و با این وجود هیچ داد و ستد ای انجام ندهد بروکر حالت Choice را فعال خواهد کرد این حالت یعنی ارائه نرخ سوای اسپرد ( و یا این که این که لطفا معلوم فرمایید چه عملیاتی را میخواهید انجام دهید ) . به لحاظ میرسد با اخذ Choice هیچ چیزی رخداد نیافتاده است البته با دقت به سنت های غیر قانونی بانک نمی تواند Choice را رد نماید . بعداز قبول نکردن یک و یا این که دو به بانک پسوند ( گوسفند ( داده خواهد شد و بعد از این بانک به احتمال خیلی کم نرخ خیر از این پیمانکار اخذ خواهد کرد . اما قابل ذکر است که حالت Choice خیلی کم فعال می شود , اکثر زمان ها زمان ها اسپرد توسعه و گسترش پیدا می نماید و این زنگ خطری است که هشدار میدهد تعداد تقاضای نرخ در بازار آهسته به تدریج بیشتر از حجم مجاز خواهند شد . از موردها ذکر شده در ابتدا سوالی به‌وجود میاید – چه طور داد و ستد گر میتواند نرخ حقیقی و واقعی بازار را اخذ نماید و این نرخ چه می‌باشد .