logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مزایای شرکتها در بازار بورس

مزایای شرکتها در بازار بورس
مزایای شرکتها در بازار بورس

    مزایای شرکتها در بازار بورس یکی بخش های مهم مهم محیط عملیاتی شرکتها , بازار مالی است که از بازارهای مبلغی و بازارهای سرمایه به‌وجود میاید . بازارهای سرمایه از بازارهای ورقه ها بهادار دست نخستین ( بازار اول ) و بازارهای اسناد بهادار استوک ( بازار ثانویه ) تشکیل می گردند . […]

مزایای شرکتها در بازار بورس     مزایای شرکتها در بازار بورس یکی بخش های مهم مهم محیط عملیاتی شرکتها , بازار مالی است که از بازارهای مبلغی و بازارهای سرمایه به‌وجود میاید . بازارهای سرمایه از بازارهای ورقه ها بهادار دست نخستین ( بازار اول ) و بازارهای اسناد بهادار استوک ( بازار ثانویه ) تشکیل می گردند . ( ریموند پی , 1380 ) به نظر اقتصادی , یک کدام از وظیفه های دارای اهمیت بازارهای مالی , تسهیل تشکیل سرمایه است . شرکتهایی که درصدد تامین مالی بر می‌آیند , سندها بهادار ( داراییهای مالی ) خویش را در قبال مبلغی که واسطه های مالی یا این که خویش پس انداز کنندگان میپردازند , مبادله می نمایند . بعد از آن شرکتها آن وجوه را به طور سرمایه حقیقی ( داراییهای حقیقی و واقعی , نظیر : ساختمان , زمین . . . ) تبدیل می نمایند . فراگرد تکوین سرمایه به روش بدون واسطه و غیرمستقم به قرار ذیل است : بطور کلی بازار دست اولیه , دو خصوصیت بیشتر داراست : اولیه : بازاری است که در آن تشکیل سرمایه صورت می‌گیرد . دوم : سهام و ورقه ها قرضه نشر داده شده شرکتها , برای اولین دفعه درین بازار عرضه می گردند و مورد خرید و فروش قرار میگیرند . در قبال دادو ستدهای بعدی , سندها بهادار ( داراییهای مالی ) در بازارهای استوک ( ثانویه ) انجام می شود . به این ترتیب بورس ورقه ها بهادار یک بازار ثانویه سهام است که در‌این بازار , سهامی که پیشتر نشر داده شده شده‌است خرید و فروش می شود . ( خدابخش , 1384 ) مزایای حضور شرکتها در بازار ثانویه به قرار تحت است : 1 . به کار گیری از معافیت های مالیاتی : شرکتهایی که در بورس مورد قبول قرار می گیرند تا مادامی که از لیست اداره بورس و سندها بهادار بیرون نشده باشند , میتوانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10 درصد معافیت منفعت مند شوند . 2 . قابلیت ارتقا سرمایه از شیوه بازار و قابلیت و امکان گسترش عمل : در بورس به جهت تمرکز سرمایه و تشکیل بازار هدفمند , قابلیت ارتقا سرمایه دوچندان بی آلایش خیس از هنگامی است که شرکتها درین بازار حضور نداشته باشندو در چنین شرایط مخارج بیشتری را متحمل می گردند . 3 . تکثیر اسناد قرضه : براساس ضابطه تجارت این قابلیت و امکان برای موسسه ها سهامی عام قابلیت پذیر است . 4 . ارتقا رقابت : بازار بورس برای شرکت ها پذیرفته شده این قابلیت را مهیا می‌آورد که سهام آن‌ها مورد داد و ستد قرار گرفته , در قبال رقبای خویش قیمت حقیقی آن‌ها رقم بخورد . 5 . کسب وجهه و اعتبار : ورود بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن موجب ارتقا اعتبار آن ها شده , موجبات منافعی را برای کمپانی آماده به وجود می آورد . . 6امکان ارتقا اخذ وام ها از سیستم بانکی . . 7استفاده از تحلیل کارایی مدیران و کارشناسان بازار . . 8تعیین بها روزمره کل کمپانی به وسیله بازار . . 9ارائه تلاش تصمیم گیری مدیران با اعتنا به تغییرات بها سهام . 10 . ساخت تغییرات اصلی و روشن سازی در سیستم های گزارش دهی مالی و طرح ریزی کمپانی .     مزایای شرکتها در بازار بورس     نقش ابزارهای مالی تمدن اصطلاحات تخصصی مالی , کلمه instrument را بعنوان ابزار مالی شناخته و آن را بعنوان یک مدرک قانونی و رسمی مثل سهام و ورقه ها قرضه و یا این که بقیه ابزارهای مالی تعریف می نماید . داراییهای مالی بعنوان داراییهای نامشهود طبقه بندی میگردند . مالکیت بودجه مشهود با نشر یک کدام از اشکال داراییهای مالی , ابزار بدهی یا این که ابزار سرمایه تامین مالی می شود . این داراییها به سه تیم طبقه بندی می گردند : مجموعه اولیه : بدهی‌ای که ادعای مقابل آن اثبات است . صاحب و مالک بدهی ( دارای اسناد ) از سود , مبلغ ثابتی را مطالبه می نماید که از این رو این ابزار را ( ابزار با درآمد اثبات ) می نامند . مجموعه دوم : صاحب و مالک سرمایه ( دارای سهام یا این که سهامدار ) از سود , باقی مانده را مطالبه مینماید , به عبارت دیگر بعداز پرداخت به دارندگان ابزار بدهی , پولی بر مبنای عایدات به دارای این بودجه می‌پردازد . تیم سوم : بعضی از سندها بهادار آمیزه‌‌‌ای از هردو تیم را مطالبه می نمایند , و ابزار مالی در اختیار آنان دوزیستی یا این که دو رگه نامیده می شود که سهام ممتاز و اسناد قرضه قابل تبدیل از این مجموعه می باشند . غیر از سه تیم یادشده , ابزارهای مشتقه ای هم وجود دارا‌هستند که مشتق شده از داراییهای مالی یاد شده هستند . به عبارت دیگر در بعضی از قراردادها , طرف قرارداد یا این که مجبور است و یا این که این حق را دارااست که یک بودجه مالی را در هنگامی در آتی بخرد یا این که بفروشد . بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن بودجه مالی , گرفته شده‌است . از این رو این قراردادها را اسناد مشتقه می‌نامند . مهم‌ترین این ابزارها , قراردادهای آینده یا این که آتی و قرارداد اختیار داد و ستد میباشند