logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

سیف: بیت کوین هیچ گونه تضمینی ندارد

سیف: بیت کوین هیچ گونه تضمینی ندارد
سیف: بیت کوین هیچ گونه تضمینی ندارد

مدیر کل بانک مرکزی در رابطه سپرده گذاری در بیت کوین گفت : به هیچ وجه به هموطنان پیشنهاد نمی‌کنم چراکه سپرده گذاری مالامال ریسکی است وهیچ دسته تضمینی هیچ کسی نمی تواند دراین باره بدهد . البته الله سیف روز چهارشنبه در کناره نشست دولت در عده خبرنگاران ادامه داد : بانک مرکزی به […]

مدیر کل بانک مرکزی در رابطه سپرده گذاری در بیت کوین گفت : به هیچ وجه به هموطنان پیشنهاد نمی‌کنم چراکه سپرده گذاری مالامال ریسکی است وهیچ دسته تضمینی هیچ کسی نمی تواند دراین باره بدهد . البته الله سیف روز چهارشنبه در کناره نشست دولت در عده خبرنگاران ادامه داد : بانک مرکزی به طور عمیق روی این مورد فعال است ودر آتی اظهار نظرهای آشکار تری را ارائه میدهد . او افزود : با اعتنا به بالا بودن ریسک این مسئله پیشنهاد این است که برای سپرده گذاری موردها امن خیس موجود هست وقمار و ریسک غیر منطقی به هیچ وجه به مصلحت نیست . مدیر کل بانک مرکزی اظهارداشت : مردمان تجربیات مختلفی را مانند سرمایه گذاری در شرکت های غیرمجاز دارا‌هستند که به همین ترتیب درصدهای سود بالا وعده داده می‌شد که دیدیم نتوانست دوام پیدا نماید ومنابع مردمان در معرض خطر قرار گرفت . سیف اعلام کرد : اما در هم اکنون پیگیری این مسئله نیز هستیم ودر مواقعی با تصمیم گیری نمایندگان هیات سه نفره سران قوا مشکلاتی را حل کرده اند اما در آتی قوه قضاییه نیز ملازمت می نماید تا میزان دارایی هایی را که موجود هست شناسایی کنیم و تکلیف ۲ درصد باقی مانده نیز معلوم شود . او خاطر نشان نمود : در عالم هیچ بانک مرکزی بیت کوین را ضمانت نمیکند و به همکارانم امر دادم مواضع بانکهای مرکزی را بررسی نمایند وتا کنون هیچ بانک مرکزی نتوانسته این را ضمانت بکند . مدیر کل بانک مرکزی خاطر نشان نمود : ولی روی پول های دیجیتال عمل می شود و بعضی بانکهای مرکزی ذهنیت دارا‌هستند که در اینده تصمیم گیری نمایند اما این که بیت کوین را بانک مرکزی تضمین نماید به هیچ وجه چنین سوابق ای نیست . سیف در جواب به این‌که پیشتر اظهار کرده بودید شرکت های مالی غیر مجاز در حالا پرورش می‌باشند ; چه مرجعی بایستی از این قضیه پرهیز نماید , اظهار کرد : بانک مرکزی وظیفه خویش را انجام داده و ادامه میدهد . او خاطر نشان کرد : می بایست ریسک سپرده گذاری مورد دقت سرمایه گذاران قرار گیرد وتبعات آن را بپذیرند و درصورتی که موسسه ای بی اسم ونشان وعده هایی میدهد که محقق نخواهد شد نباید مبنای سپرده گذاری سپرده گذار باشد . سیف خاطر نشان کرد : درباره با این شرکت های مکاتباتی را با نیروی انتظامی و استانداران داشته ایم که بایستی هرگونه استارت عمل تازه با آلرژی بدون نقص مورد توجه قرار گیرد تا سوای جواز کار نداشته باشند واز طرفی نیز مردمان آلرژی های حتمی را داشته باشند و موسسه ها مجاز را از روش مقر آگهی بانک مرکزی محاسبه نمایند . مدیر کل بانک مرکزی در جواب به این‌که دررابطه با شفافیت مالیاتی مقرر شده تا اداره مالیاتی به داده ها افراد در بانکها دسترسی داشته باشند , توضیح بخشید : این مسائل حدود وثغوری دارااست واطلاعات افراد از محرمانگی واجب برخوردار‌است و با فرمت یگانه به داده ها تجمیعی اذن دسترسی طبق ضابطه داده خواهد شد .